Nyheter

SS Norway fortsatt inntakt

SS Norway i Bremerhaven
Torstein Pohl

Publiseringsdato: 28. august, 2006

Skrevet av: Ola Innset

Indisk høyesterett avventer en rapport fra deres tekniske komité før de eventuelt gir klarsignal til at SS Norway kan hugges opp. – Norge har et spesielt ansvar i denne saken, og må legge press på både Star Cruises og indiske myndigheter sier, NGO-koordinator Ingvild Jenssen.

Skipet som nå går under navnet Blue Lady har blitt ulovlig strandet i Alang, India, men selve opphuggingen har ennå ikke begynt. Nå krever også indiske parlamentarikere en ny gjennomgang av saken. Shri Basudev Acharya, parlamentariker og leder av det indiske kommunistpartiet, har sendt en ansøkning til parlamentet hvor han ber om en gjennomgang av myndighetenes rolle i å tillate SS Blue Ladys ankomst til indiske farvann. Skipet fikk først lov til å ankre i tryggere farvann på såkalt humanitært grunnlag. Rederiet Star Cruises, som Norwegian Cruise Line (NCL) er en del av, strandet så skipet. The NGO Platform on Shipbreaking fikk like etterpå indisk høyesterett til å gripe inn og stoppe opphuggingen. Høyesterett avventer nå en rapport fra sin tekniske komité før de kommer med en avgjørelse på hvorvidt SS Blue Lady kan hugges opp på anlegget i Alang eller ikke.

– Den tekniske komitéen har fått mandat til å lage en generell rapport om skipsopphugging i India, altså en ny nasjonal strategi. Kommitteen skal harmonisere all indisk lovgivning på området, og vurdere den eksisterende kapasiteten til å hugge opp skip i tråd med den nye strategien, sier Ingvild Jenssen, koordinator i The NGO Platform on Shipbreaking, til Bellona Web.

– Medlemmene av komiteen har sterk tilknytning til skipsopphuggingsindustrien, de mangler troverdighet, fortsetter hun. –Den forrige rapporten deres, som omhandlet kun SS Blue Lady, sa blant annet at 1200 tonn asbest ikke var noe problem. De hevder at det kun er skipets last, og ikke dets struktur som kan defineres som avfall. Dette er en tolkning skipseiere liker å si seg enige i for å unnslippe forurenseransvaret. Basel-konvensjonen og EU har derimot slått klart fast at et skip både kan være en båt, og avfall samtidig.

Giftig eksport
Det er ikke tillat å eksportere avfall fra et OECD-land til et land utenfor OECD, altså fra et rikt land til et fattig land. Dette for å hindre det som nettopp nå er i ferd med å skje i India: Store selskaper utnytter u-landenes billige arbeidskraft og manglende regelverk slik at de kan kvitte seg med giftig avfall for en billig penge. Star Cruises omgikk denne lovgivningen da de flyttet skipet fra Bremerhaven i Tyskland. Overfor tyske myndigheter hevdet de at de skulle bygge om SS Norway til et casino-skip i Malaysia. Isteden døpte de skipet om til SS Blue Lady, og satte alle krefter inn på å hugge opp skipet i India. På Alang-stranden dør det i gjennomsnitt en arbeider daglig grunnet manglende sikkerhet, og kroniske sykdommer som følge av gifthåndtering.

– Norske myndigheter må legge press på India, sier Jenssen. Særlig nå som den Tekniske Kommitteen utformer en ny nasjonal strategi som mest sannsynlig ikke bare vil gi tillatelse til å hugge opp giftskipet SS Norway, men også forandre eksiterende indisk miljø og sikkerhets lovgivning. – Dette må skje enten gjennom Norges koordinatorstilling i IMO (International Maritime Organization), der Norge nå leder forhandlingene om en ny internasjonal skipsopphuggings konvensjon, eller gjennom bilaterale samtaler, fortsetter hun. – Norge må ta initiativ og sikre at India også respekterer sine internasjonale miljø og menneskerettighetsforpliktelser. Dessuten har Norge som tidligere eierstat av SS Norway og som ledende skipsfarts nasjon et særlig ansvar.

Rapporten fra den Indiske Tekniske Komiteen ventes ferdig i slutten av august.