Nyheter

SS Norway i ferd med å hugges opp

Publiseringsdato: 15. august, 2006

Skrevet av: Ola Innset

- Sagaen om the Blue Lady ender med at to globale kriminelle jobber hånd i hånd for å tjene penger på å forgifte de fattige, sier Jim Puckett fra Basel Action Network.

– Star Cruises vil heller forgifte indiske arbeidere enn å bruke penger på asbest og PCB-redusering, og de får god hjelp av den indiske regjeringen som har solgt sine fattigste innbyggeres helse, fortsetter han i en pressemelding fra NGO Platform on Shipbreaking, en koallisjon av internasjonale menneskerettighets og miljøvernorganisasjoner.
I et forsøk på å unngå oppmerksomhet har rederiet Star Cruises omdøpt den gamle amerikabåten til SS Blue Lady. Skipet er nå 1,2 kilometer fra land, i Alang i delstaten Gujarat, vest i India der den skal hugges opp i tidevannet.

– De er veldig klar over at dette ikke er lov, sier Ingvild Jenssen, koordinator i NGO Platform on Shipbreaking til Bellona Web. Derfor vil de sikkert begynne på opphuggingen med en gang.

Lov og rett
Koalisjonen har klaget den tekniske komitéens avgjorelse om å strande båten inn for indisk høyesterett, og høringen skal holdes på torsdag. Da vil det allerede være for sent.

Skipet ble først midlertidig stoppet av indisk høyesterett i mai i år, etter at båten var blitt nektet adgang til Bangladesh basert på Basel Konvensjonen. En teknisk komité ble opprettet av indisk høyesterett for å vurdere avfallet og Alang’s kapasitet til å håndtere dette.

– Den rapporten er ufullstendig og lider av total mangel på troverdighet, sier Jenssen. – Den sier at 1200 tonn asbest er ingenting, og den nevner ikke en gang PCB. Hun forklarer at den komiteen som ble nedsatt har nære tilknytninger til skipsopphuggingsindustrien, Koallisjonen hadde derfor heller ingen forhåpninger til rapportens innhold. I juni fikk skipet tillatelse til å ankre opp i indisk farvann på såkalt humanitært grunnlag, dette har den tekniske komitéen tolket dit hen at de også får lov å beache skipet, altså dra det opp på stranda. Da er det ingen vei tilbake.

– India følger verken sine egne eller internasjonale lover, og det gjør ikke Star Cruises heller, sier Jenssen som mener at skipsopphuggingsanlegget på Alang er langt unna å ha fasilitetene til å hanskes med så farlig avfall det her er snakk om. Dessuten er det Star Cruises’ ansvar å rense skipet for farlig avfall, ikke Indias, legger hun til.

Tidligere i år måtte det franske hangarskipet «Clemenceau», som var på vei til den samme stranden, gjøre vendereis etter at NGO Platform On Shipbreaking hadde lagt stort press på Frankrikes president Jaques Chirac.

– Høyesterett i India foretok seg ingenting da heller, sier Ingvild Jenssen. Forskjellen var at eieren var staten Frankrike og ikke et privat rederi, stater er nødt til å ta hensyn til andre ting enn profitt.

Ny konvensjon
I samarbeid med Basel-konvensjonen og ILO (International Labour Organization) er en ny konvensjon under utarbeidelse i IMO (International Maritime Organization). Norge har en ledende rolle i dette arbeidet, bla. representert ved Sjøfartsdirektoratets Sveinung Oftedal. NGO Plattformen deltar i forhandlingene og er svært kritiske til den nye konvensjonens innhold så langt.

– Den nye konvensjonen vil gi ansvaret for implementering til flaggstaten og opphuggingsstaten, sier Jenssen. – Akkurat denne saken er jo et eksempel på at dette ikke fungerer: India følger jo som tidligere nevnt verken egne, eller internasjonale lover, og Bahamas er jo, som så mange andre flaggstater et såkalt Beleilighetsflagg.

Jenssen mener man må legge mye mer ansvar på skipseieren, og eierstaten som ofte er en vestlig stat. Som i f eks bilbransjen er det på tide at skipsfarts industrien tar ’polluter pays’ prinsippet på alvor.

– Dette viser at konvensjonen må forandres, hvis ikke er det ikke noen vits med en ny konvensjon, avslutter hun.