Nyheter

Brenselcelleprosjektet fortsetter

Skipet Viking Avant i Barentshavet
(Foto: Eidesvik)

Publiseringsdato: 29. november, 2007

Skrevet av: Ola Innset

FellowSHIP-prosjektet for brenselceller om bord i skip har nå fått offentlig støtte fra både Tyskland og Norge, og kan fortsette for fullt. – Dette er et arbeid som virkelig monner, sier Bellonas Konrad Pütz.

FellowSHIP-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bellonas samarbeidspartner Eidesvik Offshore, Det Norske Veritas, Vik-Sandvik og Wärtsilä Ship Power Automation. Eidesvik har samarbeidet med Bellona siden 2001 om å utvikle miljøvennlige drivstoffsystemer til sjøs. Målet for FellowSHIP-prosjektet er å lage et brenselcellesystem som kan fungere på moderne handelsskip.

Dette kan kutte CO2-utslippene fra skipsfarten med 50 prosent og praktisk talt eliminere NOx-utslippene.


Gledelig

– Det er svært gledelig at FellwSHIP-prosjektet nå blir videreført, sier Bellonas Konrad Pütz. Prosjektet bidrar til at en viktig miljøforbedring kommer et langt skritt nærmere kommersialisering.

– Et forsyningsskip på norsk sokkel slipper ut like mye NOx som 22.000 privatbiler. Teknologien FellowSHIP skal benytte eliminerer NOx-utslippene og kan, avhengig av bruk, halvere CO2-utslippene.
FellowSHIP har en kostnadsramme på 93,5 millioner kroner. Forskningsrådet har innvilget 31,5 millioner og Innovasjon Norge bidrar med fem millioner kroner. Ytterligere fem millioner kroner kommer fra tysk, offentlig finansiering, mens de resterende 52 millionene er skaffet til veie av prosjektpartnerne.

Ny teknologi

Teknologien bak FellowSHIP ble for alvor kjent da prosjektet ble presentert under Bellonas arrangement på fjorårets Offshore Northern Seas-messe (ONS) i Stavanger.

– Bellona har hjulpet oss veldig, sier Kjell Sandaker i Eidesvik Offshore

– Vi hadde fått tydelige signaler fra politikere før dette om at vi ikke var synlige nok. Teknologien ble kjent under dette arrangementet og det var medvirkende til at vi nå har fått gjennomslag for søknaden vår hos Forskningsrådet. Dette er ikke noe lite bidrag, for uten det hadde det ikke vært noe prosjekt, sier Sandaker til Bellona Web.

Gass

Eidesvik Offshore sjøsatte verdens første gassdrevne offshore forsyningsskip i 2003. Dette reduserte CO2-utslippene med 23 prosent og NOx-utslippene med rundt 90% i forhold til tradisjonelle diesel-motorer.

Med FellowSHIP-prosjektet utvikles teknologien videre til å benytte brenselceller. I første omgang skal også brenselcellene gå på naturgass, men pga brenselcellenes bedre virkningsgrad enn forbrenningsmotorer, blir utslippene vesentlig redusert. Prosjektet kan senere bli videreutviklet til hydrogendrift, med nullutslipp som resultat.