Nyheter

Bellona følger Bjørnoya-havari

(Foto: KV Svalbard)

Publiseringsdato: 12. mai, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Det russiske fryseskipet Petrozavodsk gikk på grunn utenfor Bjørnøya mandag morgen. Det lekker nå diesel fra havaristen og sjøfuglene i området er spesielt utsatt på denne tiden av året. – Dette bør være en tankevekker for de som ivrer etter ojleutvinning i Barentshavet sier Bellonas Elisabeth Sæther.

– Vi vet at dette området har en av de aller største fuglekoloniene, og at det er hekkeperiode for flere av artene på denne tiden av året. Derfor er de spesielt utsatt for oljeforurensning, sier Bellonas Elisabeth Sæther.

Kjørte rett mot land

I følge assisterende sysselmann på Svalbard, Lars Fause, holdt skipet stø kurs mot land da det grunnstøtte. Det 67 meter lange fryseskipet står nå et godt stykke opp i fjæra, og det lekker store mengder diesel. I formiddag hadde Kystvakta på åstedet enda ikke kunne legge ut oljelenser for å samle dieselutslippene, fordi værforholdene på Bjørnøya var for tøffe.

Skipet har 50 kubikkmeter diesel og 690 liter smøreolje ombord.

Bellona har tidligere arbeidet for at FNs sjøfartsorganisajson skal å få på plass et internasjonalt forbud mot bruk av tung bunkersolje i skip. Denne oljen er meget forurensende, og krevende og ta opp med dagens oljevernutstyr.

Bør være en vekker

– Det er ironisk at dette skjer bare noen dager etter at regjeringen har gitt klarsignal til oljeutvinning på Goliat-feltet i Barentshavet, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Dette bør være en vekker for regjeringen. Oljevernkapasiteten i Barentshavet er altfor dårlig, og de vanskelige vær- og lysforholdene gjør oppryddingsarbeid svært vanskelig. Økt oljeaktivitet, fører også til økt skipstransport i nordområdene. Bellona mener at dette sårbare havområdet burde vært skånet for oljevirksomhet, sier hun.

Verst tenkelig sted

– Sørspissen av Bjørnøya er det verst tenkelige stedet for et havari med oljeutslipp. Det ligger under de aller største fuglekoloniene. Vi er også tett oppunder den verst tenkelige perioden på året. Nå ligger fuglene i store mengder på sjøen utenfor kolonien, sier forsker Hallvard Strand ved Norsk Polarinstitutt til NTB.

– Vi vet av erfaring fra tidligere uhell i slike kjerneområder at mengden olje som slippes ut ikke er avgjørende. Ved Bjørnøya er konsentrasjonene av fugl nå så store at selv små utslipp kan få veldig store følger, sier Strand.

Bellona følger saken tett.