Nyheter

Ingen økning i oljevernberedskap

Sigurd Enge,seniorrådgiver i Bellona.
Sigurd Enge, Bellona, her på befaring ved havaristen Full City utenfor Langesund.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 13. oktober, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Det blir ikke mer penger til oljevernberedskap i 2010. – Etter den stygge Full City-ulykken ved Langesund burde regjeringen ha innsett hvor mangelfull oljevernberedskapen langs norskekysten er, og økt bevilgningene, sier Sigurd Enge i Bellona.

I forslaget til statsbudsjett for 2010 fremgår det at regjeringen ikke vil øke posten for oljevernberedskap fra 2009-budsjettet.

– Det er pinlig at det ikke skjer mer, sier Sigurd Enge i Bellona.

Etter Full City-ulykken ble det lovet å etablere en statlig slepebåtberedskap for sørlandskysten.

– Vi er glade for at slepebåtberedskpaen på Sørlandet har fått de nødvendige bevilgninger, men det er altfor dårlig at regjeringen ikke samtidig gir mer penger til selve oljevernberedskapen, sier Sigurd Enge, rådgiver og skipper på Bellona-skipet M/S Kallinika.

Samtidig vil regjeringen bruke 106,5 millioner kroner på fjerning av vraket av krigsskipet Murmansk, som ligger i Sørvær i Finnmark, og 630 millioner kroner til heving av U-864, ubåten som ligger utenfor Fedje.

– Vi er ikke uenige i disse bevilgningene, men de står ikke i forhold til behovet for innsats for å forhindre nye vrak langs norskekysten, sier Enge.

For pressen: kontaktpersoner i denne saken:
Sigurd Enge, rådgiver i Bellona: 97 08 75 33, sigurd@bellona.no
eller Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no