Nyheter

I dag blir Osloluften renere

Andreas Mathismoen

Publiseringsdato: 10. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

Nå ryker det ikke lenger fra pipa til Color Magic når skipet ligger til kai i Oslo. I dag ble skipet koblet til strøm fra land. Det er gode nyheter for Osloluften. Neste år vil Color Fantasy få samme teknologi. Bellona har vært sentral i det banebrytende pilotprosjektet.

Skip trenger mye strøm, også når de ligger til kai – blant annet til lys, ventilasjon, oppvarming og drift av tekniske installasjoner. Vanligvis får skipene elektrisitet fra egne kraftverk ombord, som går på fossilt drivstoff. Når Color Magic og Color Fantasy får strøm fra land, reduseres CO2-utslippene i Oslo med 3000 tonn årlig. Det tilsvarer forbruket til 1700 personbiler. I tillegg vil NOx-utslippene reduseres med 50 tonn, SOx med 2,5 tonn og partikler med 0,75 tonn.

– Det betyr mye for luftkvaliteten i hovedstaden, som særlig vinterstid har vært dårlig de siste årene, sier Bellonaleder Frederic Hauge.

– Jeg er stolt og glad over at vi nå gjennomfører enda et tiltak som bidrar til å forbedre luftkvaliteten i hovedstaden, sier ordfører Fabian Stang.

 

Se film om hvordan ColorLine får landstrøm

 

bodytextimage_Colorline-2..jpg Photo: Andreas Mathismoen

Sentral rolle

Bellona og Color Line har samarbeidet i mange år gjennom Bellonas shippingprogram. I landstrømprosjektet har Bellona vært en pådriver og spilt en sentral rolle i å skaffe finansiering fra blant annet Transnova og Enova. Oslo Havn KF har bidratt både økonomisk og med teknisk kompetanse, Hafslund Nett har sikret at det kommer tilstrekkelig med strøm til kaia, mens Color Line har gjort store investeringer i sine skip.

– Color Line har gått foran og vist vei, mener Hauge.

– Vi er stolte over å ha vært med på å få dette til. I tillegg til å gi bedre luft lokalt i Oslo, er landstrøm et klimatiltak som monner. I Bellona er vi like opptatt av begge deler. Color Line er imidlertid den parten, som gjennom sin framtidsrettede miljøsatsning, skal ha den største æren. Dette bringer oss ett skritt nærmere nullutslippsvisjonen vi deler med Norges Rederiforbund, fortsetter Bellonalederen.

– Landstrømprosjektet viser hva vi kan få til ved å løfte sammen når store miljøoppgaver skal løses, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen.

Internasjonale standard

Nå vil Bellona ta prosjektet videre. Håpet er å realisere landstrøm også i andre norske byer. Bergen står høyt på lista. Hauges vyer er imidlertid større enn som så:

– Landstrøm kan få stor betydning internasjonalt. Men først må en felles, internasjonal standard for hvordan det kan gjøres bli klar. En internasjonal komité er på saken, og standarden er ventet å være ferdig neste år, sier Hauge

bodytextimage_Internasjonal-Landstrom-kommitee.jpg Photo: Andreas Mathismoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressekontakt:

Sigurd Enge, rådgiver for marin forvaltning

Tlf.: 970 87 533

sigurd@bellona.no