Bellona gratulerer Hitra Kysthavn

kart_Hitra kart Hitra

Hitra/Frøya er en region med høy verdiskaping og stor lakseproduksjon. Transporten til kontinentet har tradisjonelt vært gjennomført med store trailere. Hitra Kysthavn vil gjøre det mulig å flytte denne transporten til skip og dermed redusere utslippene både lokalt og globalt. Det vil også redusere veislitasje, øke fremkommelighet og trafikksikkerhet.

– Hitra Kysthavn er et lokalt initiativ hvor kommune og næringsliv sammen skaper grunnlag for fremtidens bærekraftige løsninger. Her har vi endelig et prosjekt som gjør alvor av å tilrettelegge for sjøtransport og flytte gods fra vei til sjø, sier fagrådgiver i Bellona, Sigurd Enge.

– Alle politikerne vil ha gods over fra vei til sjø, men ingen har klart å snu den negative trenden. Hitra Kysthavn er et lysende eksempel på at det går an å skape gode løsninger når viljen er til stede, fortsetter Enge.

Bellona har tro på at prosjektet vil bidra til å flytte gods over fra vei til sjø og mener prosjektet har klart å skape en vinn/vinn/vinn-situasjon: bra for havbruksnæringen, for nærskipsfarten og for miljøet.

– Bellona ønsker å gratulere Hitra Kysthavn med dagen i dag. Alle involverte har grunn til å føle seg stolte over å være med på å skape løsninger for fremtiden. Vi trenger slike folk, slike løsninger og slike holdninger, sier fagrådgiver i Bellona Sigurd Enge.