Nyheter

Merkedag for Hurtigruten

Carsten Pedersen/Hurtigruten

Publiseringsdato: 2. juli, 2018

Bellona gratulerer Hurtigruten med 125-års-jubileet og ikke minst med at dagen feires fri for engangsplast om bord.

– Mer bevissthet rundt avfallshåndtering og de store mengder søppel og plast som havner i havet er en svært viktig miljøsak, sier Bellonas fagsjef Runa Haug Khoury.

Kystruteskip og cruiseskip fri for engangsplast er et viktig tiltak for å få ned plastutslippet, og i tråd med Bellonas arbeid.

Strandrydderapporten 2017 viste at nesten 40 prosent av plastavfallet langs norskekysten stammer fra skipstrafikk, fiskeri, fritidsfiske og fiskeoppdrett. (På det siste området startet Bellona nylig et samarbeid med Grieg Seafoods for å få ned plastutslippet. Det kan du lese mer om her.)

RunaHaugKhouryFarger Bellonas fagsjef Runa Haug Khoury Credit: Daniel Sannum Lauten

Samarbeid for mer klimavennlig drift

Når Hurtigruten nå feirer 125 år er det også med nye skipsløsninger på vei. Nesten hele flåten bygges om til hybriddrift – med gassmotorer og batteripakker. Valget av teknologi og drivstoff er en solid miljøforbedring, og valget av LNG vil også gi bedre luftkvalitet i havnene som ikke har landstrøm.

Imidlertid blir alle Hurtigrutens skip klargjort for landstrøm, og tidligere i år avduket rederiet sitt nye landstrømanlegg i Bergen.

Slike anlegg kutter store klimagassutslipp og fører til bedre luftkvalitet. Derfor er det viktig at det også kommer slike anlegg på plass til cruiseskipene. Les også: Bygg landstrøm for cruiseskipene nå.

– Miljøforbedringer innenfor maritim sektor er en viktig prioritet for Bellonas arbeid. At en tradisjonsrik og folkekjær aktør som Hurtigruta trekker sammen med oss i dette arbeidet er både motiverende og effektfullt, avslutter Haug Khoury.

Bakgrunn:

  • 2. juli 1893 la kaptein Richard With, Hurtigrutens grunnlegger, ut på første seiling nordover fra Trondheim.
  • Hurtigruten har deltatt i et formelt samarbeid med Bellona siden 2015 for å finne mer bærekraftige løsninger.
  • – Dette er grønn akselerasjon mot vårt felles mål om en utslippsfri skipsfart, slo Bellonas Frederic Hauge fast da avtalen ble inngått.