Nyheter

Bare halvparten av problemet er løst

Seniorrågdiver i Bellona Runa Skarbø og Bellona-stifter Frederic Hauge ledet an aksjonen på Bru i august 2021.
Seniorrågdiver i Bellona Runa Skarbø og Bellona-stifter Frederic Hauge ledet an aksjonen på Bru i august 2021.

Publiseringsdato: 13. desember, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

– Vi er selvsagt glade for at halvparten av problemet med de to gamle offshore-skipene som har ligget i opplag helt siden 2016 på Bru, nå synes løst.  Men halvparten gjenstår fortsatt, sier sivilingeniør i marin teknikk og seniorrådgiver i Bellona, Runa Skarbø.

I snart seks år har de to nær 50 år gamle offshore-skipene MS Sea Safety og MS Sea Pilot vært til stor sjenanse for lokalbefolkningen ved Bru kai. Den tekniske tilstanden til begge skipene er dårlig, og ingen har tatt ansvar for sikkerheten.

I følge lokalavisa Øyposten er det nå klart at det ene av to eldre offshore-skipene, MS Sea Safety, er solgt til Danmark og skal slepes fra Bru kai innen kort tid.

– Halvparten av problemet synes nå løst, iallfall for lokalbefolkningen og kommunen. Men vi vet ikke hva som skal skje med skipet, jeg håper at det ikke bare handler om å flytte problemet til Danmark. Og problemet med MS Sea Pilot, som er i enda dårligere forfatning enn MS Sea Safety, og som dessuten har et uavklart eierskap, gjenstår, sier Runa Skarbø i Bellona.

På bakgrunn av mottatte bekymringsmeldinger om skipenes tekniske tilstand gikk Bellona til aksjon i august for å inspisere dem.

– Skipene utgjør et avfallsproblem, i tillegg til en potensiell miljørisiko med tanke på lekkasje av blant annet diesel, olje eller kjemikalier. De har i lange perioder ligget til kai ulåst og uten vakthold, og vært til stor sjenanse for lokalbefolkningen. Vi krever at myndighetene umiddelbart tar grep for å fjerne dem og sørge for at de blir håndtert av et dekommisjoneringsverft for opphugging og forsvarlig håndtering av farlig avfall, sa Bellona-stifter Frederic Hauge under aksjonen.

Bellonas inspeksjon av skipene slo fast at de begge var i svært dårlig stand.

– Det var blant annet mye rust, hull i skog, mye begroing, dårlig fortøyning og liten klaring mellom kjøl og bunn. Vi avdekket også det vi mener er ulovlig oppbevaring av farlig avfall. Og selv om båtene er låst er det lett å ta seg ombord – noe som kan være direkte farlig. Båtene har ikke noe vakthold, sa Runa Skarbø etter inspeksjonen.

Bellona-aksjonen førte til et møte mellom Stavanger kommune, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Miljødirektoratet og Bellona, og ansvaret for de to gamle offshore-skipene ble plassert hos Stavanger kommune. Bellona skrev også en rapport etter inspeksjonen.

 – Vi følger med på utviklingen i denne saken og regner med at problemet med MS Sea Pilot også blir løst snarest, sier Skarbø.