Nyheter

Også norske redere dumper skip i U-land

Chittagong, Bangladesh
Foto: Maro Kouri 2010

Publiseringsdato: 24. januar, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

24 norske utrangerte skip ble i fjor dumpet på strender i Sør-Asia - strender hvor ingen turister setter sin fot. Fattige, ufaglærte innbyggere tjener småpenger på å demontere båtene for å hente ute stål og andre materialer av verdi. Arbeiderne og miljøet rundt blir ofte eksponert for asbest, bly, PCB og tungmetaller, samtidig som ulykkesfrekvensen er svært høy.

Av land i Europa er det bare Hellas som dumper flere skip enn Norge.

Listen over europeiske land som dumpet skip i U-land i 2011 er:
1.    Hellas,    100 skip
2.    Norge, 24 skip
3.    UK, 13 skip
4.    Nederland, 12 skip
5.    Tyskland, 11 skip
6.    Italia, 9 skip
7.    Kypros, Sveits, 5 skip hver
8.    Bulgaria, Danmark, Romania, 4 skip hver
9.    Latvia, Litauen, Polen, Spania, Sverige, 3 skip hver
10.   Belgia, Finland, Irland, Slovenia, 1 skip hver

Sammenslutningen av en rekke organisasjoner som jobber med menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og miljøspørsmål:  «The NGO Shipbreaking Platform» har nylig publisert listen og krever at EU-kommisjonen tar affære for å få stoppet dumpingen av europeiske kondemneringsklare skip. Handelen er regulert i «The European Waste Shipment Regulation», og forbyr EU-medlemsland (samt Norge)  å eksportere farlig avfall, også slikt farlig avfall som finnes i skipstrukturer. Bellona er som eneste norske organsisasjon medlem av NGO plattformen.

Europas stolte sjøfartsnasjoner burde skamme seg

Rådgiver på internasjonale spørsmål, Svend Søyland, mener at alle Norges redere burde ha råd til å kvitte seg med utrangerte skip på forskriftsmessig måte:

–Regelverket unngås ved at båtene går for egen maskin opp på stranda. Først da omdefineres de til «waste» og kan demonteres. Det er kritikkverdig at Hellas leder an i denne skitne praksisen for å kvitte seg med gamle skip. Ingen norskeide skip burde slepes opp på disse strendene og spre død og fordervelse.

Ulykker, sykdom og forurensning

Hvert år blir om lag 800 skip hugget og bare en liten del av dem blir håndtert på en trygg og bærekraftig måte. Rundt 80 prosent av alle kondemnerbare skip blir rett og slett kjørt opp på tidevannsstrender i u-land som Bangladesh, India og Pakistan. Der finnes skuppelløse skipsdemonterings-selskaper som med minimalt fokus på miljø og sikkerhet og maksimalt fokus på profitt kjøper vrakene, for så å ansette fattige arbeidere til å gjøre den farlige demonteringsjobben manuelt med tjærebrennere uten eller med svært dårlig verneutstyr.

bodytextimage_SSNorway.JPG Photo: Foto: NGO Shipbreaking Platform

Statistikken fra EU-kommisjonen er alarmerende, skriver NGO Shipbreaking Platform på sine nettsider:
•    Mellom 40 000 til 1, 3 millioner tonn giftig avfall (inkludert 3000 tonn asbest) om bord på kondemnerte skip hvert år blir eksportert til Sør-Asia bare fra EU.
•    I Bangladesh er hver femte skipsopphugger under 15 år.
•    Tusenvis av personer dør eller blir lemlestet i ulykker.
•    Milevis med mangroveskog, som er essensiell for økosystemet og som beskytter lokalbefolkningen mot monsunen, blir hogget ned for å gi plass til alle skipene.
•    Nedhogging av vegetasjon og giftstoffer som siver ut i sanden fra skipsdemonteringen har drept eller ødelagt en  rekke marine arter og tatt levebrødet fra lokale fiskere.

Det kan bli verre

Skipsopphugging på strender er blant de verste kildene til giftig avfall som blir dumpet av europeiske selskaper i U-land. NGO Shipbreaking Platform krever at EU leder an i kampen for å få en slutt på denne uverdige trafikken. Og det haster, for i nær framtid vil en rekke gamle oljetankere med enkeltskrog være klar for skrothaugen.
– Vi frykter at den kan bli flere, snarere enn færre båter på strendene i India og Bangladesh i årene som kommer, sier Svend Søyland.

Forsvarlig opphugging er mulig

Det finnes heldigvis mer forsvarlige måter å hugge opp skip på, og som i dag velges av redere som er opptatt av sitt samfunnsansvar. Opphugging av skip i tørrdokker er den beste løsningen. Der finnes kaianlegg med kraner hvor oppdelingen av skipet kan foretas på en kontrollert måte som på alle måter er bedre, både for arbeidere og miljøet.

– Vi er glade for at flere norske redere (Høegh, Wilhelmsen, Grieg) velger å gjøre dette skikkelig, selv om kostnadene blir noe høyere.  Hong Kong konvensjonen, som ennå ikke er ratifisert, er altfor svak til drive gjennom endret praksis på kort sikt. Snarere enn å vente på de mest bakstreverske, bør ansvarlige redere gi et klart signal til opphuggerne som opererer på stranden. Samtidig bør norske myndigheter gjennom NORAD yte støtte til en omstilling til opphugging ved kai, avslutter Søyland.

De norske skipene som ble vraket på strender i Sør-Asia i fjor var:
(listen viser land, rederi, skipsnavn, flagg, demonteringssted, demonteringsdato, IMOnr)

Norway Salhus Shipping AS Tonar Panama Alang, India            1/28/2011    7912381
Norway Solvang ASA Posh St. Kitts-Nevis Alang, India             2/19/2011    8110552
Norway Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS
Glory Moon Panama Alang, India                                           2/19/2011    7328786
Norway Bergesen Worldwide Limited (BW Group)
Berge Frost Norway Alang, India                                            3/4/2011     8016809
Norway Green Reefers ASA
Green Majestic Bahamas Alang, India                                     3/11/2011    8614039
Norway Champion Shipping AS Champion Norway Alang, India     3/18/2011    8028163
Norway Green Reefers ASA Green Iceland Bahamas Alang, India    4/5/2011    9063902
Norway Green Reefers ASA Green Chapepo Malta Alang, India     4/18/2011    8702812
Norway Green Reefers ASA Green Neptunic Bahamas Alang, India 4/30/2011    8805614
Norway Prosafe AS Madura Jaya Singapore Gadani, Pakistan         5/4/2011    7800796
Norway Odfjell SE Bow Puma Singapore Alang, India                    5/6/2011    8316716
Norway Stolt-Nielsens Rederi AS
Stolt Acacia Cayman Islands Alang, India                                  5/6/2011    8512554
Norway Salhus Shipping AS Casper Norway Alang, India              5/17/2011    8900294
Norway Champion Shipping AS
Champion Pacific Norway Gadani, Pakistan                                5/19/2011    8007999
Norway Lind-Stoneship AS Whitewood Gibraltar Alang, India          6/2/2011    7403691
Norway Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS
Alcem Calaca Panama Alang, India                                          6/20/2011    7805382
Norway Lind-Stoneship AS
Redwood St. Vincent & Grenadines Alang, India                          8/4/2011    7403689
Norway Frontline Limited
Breaker Comoros Chittagong, Bangladesh                                 8/20/2011    8906872
Norway Bergesen Worldwide Limited (BW Group)
Berge Pacific Norway Chittagong, Bangladesh                           8/30/2011    8412675
Norway Th. Jacobsen & Company A/S
Riga Sailor Malta Alang, India                                                  9/1/2011    7415046
Norway Lind-Stoneship AS Weston Gibraltar Alang, India           10/14/2011    7410814
Norway Taubatkompaniet A/S
Pride of Telemark Norway Alang, India                                    10/27/2011    7907257
Norway Frontline Limited
Front Beta Marshall Islands Gadani, Pakistan                            12/22/2011    9009358
Norway Agder Ocean Reefer KS Saramati Liberia India                12/31/2011    8503670