Nyheter

Færre skip på Asias strender

Skipsopphugging på asiatiske strender
Skipsopphugging på asiatiske strender
NGO Shipbreaking Platform

Publiseringsdato: 26. januar, 2015

Skrevet av: Ellen Viseth

Det er stor bedring i 2014, men fortsatt velger fem norske redere å sende skip til opphugging på strender i India.

Bellona har i årevis arbeidet for at norske redere skal slutte med såkalt «beaching», altså å sende skip til uforsvarlig opphugging på strender i Bangladesh, Pakistan og India. Nye tall for 2014 viser at det har vært en framgang. Mens 21 norske skip ble hugget opp på asiatiske strender i 2013, ble bare seks skip håndtert på denne måten i fjor.

I stedet for helsefarlig og miljøskadelig manuell opphugging på strender, velger norske rederier nå verft i Kina, Tyrkia og Danmark.

Likevel sendte fem norske selskaper fortsatt sine skip til strender i Alang i India i 2014:

Norwegian Car Carriers ASA (to skip)
I.M. Skaugen AS
Continental Ship Management AS
Salhus Shipping AS
Stolt-Nielsens Rederi AS

 

Vil at Rederiforbundet skal bli tydeligere

Rederiforbundet har frarådet sine medlemmer å hugge skip i Bangladesh. Bellona-rådgiver Sigurd Enge ser ingen grunn til at ikke det rådet også skal gjelde for India og Pakistan.

– «Beaching» av skip er uforsvarlig både miljø- og helsemessig. Flere steder er arbeidsmiljøet under enhver kritikk og miljøskadene åpenbare. Det blir ikke bedre av at jobben gjøres i India i stedet for i Bangladesh, sier Enge.

Han synes det er synd at Rederiforbundets anbefalinger ikke er tydeligere.

– Vi skulle gjerne sett at Rederiforbundet hadde gått foran her. I stedet er det rederiene selv som i stor utstrekning nå unngår å sende skipene til aktører som fortsatt gjør opphuggingsjobben på strendene, sier Enge.

Shipping-rådgiver Sigurd Enge, Bellona, vil at Rederiforbundet skal bli strengere når det gjelder opphugging av skip i India. (Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Skrekkelige forhold

En ny indisk studie av forholdene ved opphuggingsbedriftene i Alang viser at omlag 470 arbeidere har dødd i ulykker ved skipsopphuggingsverft i Alang siden 1984. I samme periode er det rapportert om 400 branner ved bedriftene i Alang.

I fjor døde 23 arbeidere på strender i India, Pakistan og Bangladesh. 66 ble alvorlig skadet etter fall fra store høyder, eksplosjoner og branner. Mange arbeidere har også blitt knust under fallende stålplater.

De 35,000 uorganiserte arbeiderne bor i skur ved stedene der opphuggingen foregår, og de fleste mangler vann, strøm, toalett, avløp og sanitærmuligheter. Barna har heller ikke tilgang til utdanning. Rapporten forteller at arbeidsgiver har satt opp 12 dusjer og seks toaletter som 35.000 mennesker skal dele på. Ingen av delene blir vedlikeholdt.

Skipene inneholder giftig avfall som asbest, tungmetaller, PCB, oljerester og organisk avfall. Det er umuli gå oppbevare eller fjerne dette avfallet på en trygg måte på en strand hvor tidevannet vasker inn.

De norske rederiene Knutsen NYK Tankers, Tschudi Shipping Company, Teekay Corporation og Siem Industries Incorporated har de siste årene sluttet med beaching. De sender nå skipene til verft i Tyrkia og Kina.

 

Her hugges skipene
India 309
Bangladesh 222
China 163
Turkey 157
Pakistan 110
Denmark 19
Unknown 12
Belgium 6
Indonesia 5
USA 3


Bildene i artikkelen er hentet fra NGO Shipbreaking Platform.