Nyheter

Hvilken ny-bil skal jeg kjøpe?

Toyota Prius får du kjøpt i Norge i dag. Den slipper ut 120g CO2, 0,63g CO, 0,05g HC og 0,05g NOx per kjørte kilometer i standard test.

Publiseringsdato: 14. august, 2001

Dette er et ofte stilt spørsmål til Bellona og det har ikke ett enkelt svar. Forhåpentligvis vil du være litt klokere etter å lest dette. Husk at rådene nedenfor gjelder nye biler.

 

 

Trenger du bil?
Bil er en dårlig investering. I motsetning til bolig som oftest i det minste holder seg i verdi, synker verdien på en bil med tiden. I tillegg kommer dyrt vedlikehold, reparasjoner og forsikring.

 

kroner % av forbrukt
Kjøp av bil og tilhenger 24 079 10,1 %
Drift og vedlikehold 20 562 8,6 %
—- Bensin og olje 9 275 3,9 %
—- Reservedeler og vedlikeholdsutgifter 2 238 0,9 %
Verkstedsreperasjoner 3 414 1,4 %
Forsikring av transportmidler 3167 1,3 %
Andre utgifter 2 469 1,0 %

Det er derfor verdt å sjekke alternativene. En mulighet er å kombinere bruk av kollektive transportmidler, sykkel, drosje og bildeling/-leie. Man kan kjøre mye Mercedes med privatsjåfør for kostnadene ved å ha egen bil.

Kan du bruke elektrisk bil ?

Bellona er overbevist om at elektriske biler (batteri og/eller hydrogen) vil være den vanlige bilen fremover. Pr i dag er de forurensingsfrie elektriske bilene små og har en begrenset rekkevidde. Imidlertid vil de dekke manges behov, særlig som nummer to bil er den aktuell. Ved kjøp av elbil passerer du gratis gjennom veibommer, parkerer gratis på offentlige parkeringsplasser i mange kommuner og slipper årsavgift. I tillegg skjer det få ulykker med elbiler så forsikringen er lav.

Gå til [elbilsidene] og se om dette er beste valget for deg.

Bensin eller diesel?

Hva man skal velge her, er et spørsmål vi ikke vil gi svar på. Bensinbilen har fordelen av å slippe ut mindre helseskadelige stoffer. Dieselbilen slipper ut mindre klimagasser. Det er vanskelig å si hva man skal legge mest vekt på, men kjører man mye i by bør man nok velge bort diesel. På landet kommer konsentrasjonen av helseskadelige stoffer sjelden over helsemyndighetenes grenseverdier.

Kjører man diesel, har man mulighet for å fylle biodiesel. Dette gjelder imidlertid ikke alle steder i landet og ikke alle bilmodeller. Følg denne linken for mer informasjon.

Det endelige valget

Dersom man har konkludert med at man er villig til å ta kostnadene, at elbilen ikke dekker behovet og man har tenkt gjennom bensin/diesel spørsmålet, er tiden kommet for å velge modell.

Alle biler som skal selges i EU må testes for utslipp av CO2, CO, NOx, HC (kun bensinbiler), HC+NOx (kun diesel) og partikler (kun diesel). I tillegg kommer også andre krav.

CO2-utslipp

Den letteste miljøparameteren å vurdere er CO2-utslipp, energibruk og drivstofforbruk. Disse parameterne samvarierer helt (men ikke mellom bensin og diesel) og det vil si at ved å vurdere CO2-utslipp vurderer du også dine utgifter til drivstoff. Husk at de fleste har en tendens til å undervurdere fremtidige drivstoffutgifter i forhold til hva de ville komme frem til ved å bruke kalkulatoren.

EU har gjort det meget enkelt å sammenlikne CO2-utslipp. Utsalgsstedene er lovpålagt å oppgi utslippene i all reklame om ulike biler. De skal også ha en standardisert sammenlikning av de modellene de selger lett synlig i lokale.

Andre stoffer

Når det gjelder helseskadelige avgasser, har EU satt et øvre tak over hvor mye en bil kan slippe ut pr kjørte kilometer. Disse kravene ble strammet inn i 2001 og vil strammes ytterligere inn i 2006.

Du kan selv sette opp et enkelt system for å vurdere bilmodellene som er aktuelle. Dersom de klarer kravene som stilles fra 2006 tilhører de miljøklasse 1, mens de andre vil tilhøre miljøklasse 2. Bilene i miljøklasse 1 vil da ha lavere utslipp (CO2-utslippene regnes ikke med i dette systemet), lavere utslipp ved kaldstart, automatisk feilsøking i avgassrensesystemene., større krav til rensesystemenes holdbarhet og kvalitet.

Men utslippene vil også variere innenfor de ulike miljøklassene. Er du riktig avansert kan du spørre om å få alle utslippsdata for sammenlikning, eller i det minste data for partikkelutslipp (PM10) dersom du vurderer en dieselbil. Uansett om du bruker dataene eller ikke tvinger du selgerne til å tenke og være oppmerksom på miljø.

Andre momenter

Men det er selvfølgelig andre momenter som også spiller inn i en miljøvurdering: utslipp ved produksjon, holdbarhet på bil, verkstedenes miljøprestasjoner med mer. Dette er det mer vanskelig å sammenlikne, men det går jo an å spørre selger …..

Da er det vel bare å si…

… gratulerer med ny bil. Men det er fortsatt mye du kan gjøre for å redusere miljøulempene fra bilholdet ditt, faktisk svært mye. Mye av dette gjør også lommeboka tykkere. Følg denne linken for å få vite mer.