Nyheter

Lakselusas livssyklus

Publiseringsdato: 8. juni, 2006

Det er beskrevet 10 forskjellige stadier i livssyklusen til lakselus. Hvert stadium er adskilt av et skallskifte (2 naupli stadier, et copepoditt, 4 chalimus, 2 preadulte og et adult stadium) (Johannessen 1978; Johnsen & Albright 1991 a,b; Schram 1993).

Videre kan vi dele lusas livssyklus inn i to faser, en frittlevende planktonisk fase og en parasittisk fase (Tully, O. et. al. 2002). De to naupliusstadiene og copepodittstadiet svever fritt i vannmassene og sprer dermed parasitten. Fisken blir infisert av copepoditten som fester seg med to antennepar, deretter med en kitintråd, før den skifter skall og blir chalimus 1 (Heuch P.A. et al., 1999). Under de fire chalimus-stadiene henger parasitten fast til fisken ved hjelp av kitintråden. De preadulte og adulte stadiene kan bevege seg fritt på fisken. En hunn kan lage minst 11 par eggstrenger, hver med flere hundre egg, etter en befruktning. I eksperimenter har en sett hunner leve i 140 dager etter adultstadiet (ved 7oC), og alt tyder på at de overvintrer på verten og forårsaker nye infeksjoner om våren (Heuch & Schram, 1999). For hunner av L. salmonis har man observert at eggstrengene ble erstattet allerede 24 timer etter å ha sluppet forrige kull med naupli larver (Johannesen, 1978).