Nyheter

Nærmere undergangen?

Publiseringsdato: 18. januar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Bulletin of Atomic Scientists stilte dommedagsklokka til fem minutter på midnatt i går. Men Bellonas Nils Bøhmer tror vi skal klare oss nå og.

– Vi kan fremdeles unslippe undergangen, men dommedagsklokka er et godt verktøy for å rette oppmerksomheten mot hvor farlig atomkraft faktisk er, sier Nils Bøhmer, Bellonas atomfysiker.

Våpenkappløp

Dommedagsklokka ble opprettet i 1947 av en gruppe atomfysikere ved University of Chicago. Målet var å sette fokus de mulige katastrofale følgene av supermaktenes våpenkappløp, og viseren har med jevne mellomrom blitt flyttet både nærmere og lenger unna skjebnetimen (midnatt). Da vil verden gå under som følge av atomkrig.

I 1991, ved Sovjetunionens fall, ble viseren flyttet tilbake fra 10 på til 17 minutter på midnatt. Men verden ble ikke mer stabil etter den kalde krigens slutt, og nå har altså forskerne flyttet viseren helt fram til fem minutter på midnatt. Nærmere har den ikke vært siden 1984 da Ronald Reagan eskalerte våpenkappløpet med sine stjerneskjold, da var vi tre minutter unna.

Klimaendringer

I tillegg til Iran og Nord-Koreas atomvirksomhet, økende terrorisme og usikret radioaktivt materiale i Russland er det klimaendringene som får skylda for den økte atomtrusselen.

I sin erklæring bruker forskerne mye plass på global oppvarming, og beskriver det som "en farlig trussel mot menneskeheten, kun slått av atomvåpen".

Men det ene kan føre til det andre og forskerne sier blant annet følgende:

"De globale klimaendringene fører til krav om utbygging av kjernekraft som kan øke faren for spredning av atomvåpen".

Pest med kolera

Enkelte peker altså på atomkraft som løsningen på verdens energi- og forurensingsproblemer. Sist med Frps utspill om at Norge bør bygge thoriumreaktorer. Atomkraft har riktignok ingen klimagassutslipp, men som kjent finnes det mange andre farer tilknyttet bruk av atomteknologi. Farer som atomkrafttilhengerne nå håper at klimatrusselen vil gjøre folk blinde for.

– Det er utrolig viktig for Bellona å få fram at det finnes løsninger på global oppvarming som ikke involverer atomkraft, sier Nils Bøhmer.

– CO2-deponering, fornybar energi og energieffektivisering er veien vi må gå for å slippe trusselen om atomvåpen og et nytt Tsjernobyl. På den måten unngår vi å bekjempe pest med kolera.