Nyheter

Ny bioetanol-pumpe på Skøyen

Statoil apner ny bioetanol-pumpe pa Skoyen i Oslo. Konrad Pütz fyller E85.
(Foto: Ola Innset/Bellona)

Publiseringsdato: 19. januar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Norge har fått sin andre bioetanol-pumpe. Vi er dermed bare 651 pumper etter Sverige. – Vi tar innpå! sier Bellonas Konrad Pütz.

Det har lenge vært bare én ensom bioetanol-pumpe i Norge, og den står på Storo. Landets beholdning av bioetanol-pumber ble derfor fordoblet da Statoil åpnet en ny pumpe på Skøyen i går.

– Det er morsomt å jobbe i en bedrift som er tidlig ute med miljøvennlig teknologi, sa administrerende direktør i Statoil Norge AS, Dag Roger Rinde.

Under åpningsmarkeringen på Skøyen i Oslo vedgikk Rinde at oljeselskapene kunne ha gjort mye mer, mye tidligere, men han uttalte at han nå var glad for at de er ”på banen”. Statoil er fortsatt den eneste bensinstasjonskjeden som tilbyr miljøvennlig drivstoff.

E85

Den nye pumpen inneholder E85 som er et drivstoff bestående av 85 prosent bioetanol og 15 prosent vanlig bensin. Vanlige biler kan ikke bruke dette drivstoffet, men både Saab, Ford og Volvo tilbyr såkalte flexi-fuel biler. De kan benytte både E85 og vanlig bensin.

– Dette er en gledelig utvikling, sier rådgiver i Bellona, Konrad Pütz

– Å la en bioetanol-pumpe på Storo stå å lyse alene altfor lenge, kan bli et symbol på fallitt, så at Statoil nå går videre med en bredere og tyngre satsning er viktig. Statoil bekrefter herved at en satsning på biodrivstoff er mulig, og setter et eksempel til etterfølgelse for andre. Det er fremdeles langt igjen til folk flest her i landet har akseptabel tilgang til biodrivstoff, så vi ser på det som har skjedd på Skøyen som et viktig, men fremdeles bare innledende skritt.

Statoil åpner i løpet av kort tid åpne ytterligere fire E85-pumper på Furuset, Årnes, Forus og Gardermoen.

Innblanding

Statoil-direktør Rinde uttalte at det viktigste for Statoil var å få til en fem prosents innblanding av bioetanol i vanlig bensin. Åpningen av pumper er i så måte bare et supplement. Bellona mener det må satses enda mer på å få flere pumper.

– Rinde har rett i at fem prosents innblanding er et bra tiltak, men Bellona vil lengre, sier Pütz.

– CO2-utslippene fra transport må ned og da er fem prosent innblanding ikke nok. Vi må derfor sørge for å få ut biler og pumper som kan bruke høyere andeler biodrivstoff. Endring av bilparken tar tid og både bio-pumper og biler som kan gå på biodrivstoff er nødvendig for å få til forandring, legger Pütz til.

Ikke vent

Bellona håper at potensielle kjøpere av biler som kan gå på biodrivstoff ikke venter med å kjøpe slike biler på grunn av mangelen på pumper.

–Vi håper at potensielle kjøpere av drivstoffleksible biler rundt omkring i landet nå kan være trygge på at stasjoner er på veg og dermed anskaffer seg mer miljøvennlige biler allerede nå, og ikke venter til de har en pumpe tilgjengelig i nabolaget. Bilene koster i dag omtrent det samme som vanlige bensinbiler, så valget burde være enkelt. Bilene vil kunne gå på vanlig bensin til pumpene er tilgjengelige der man bor, sier Pütz.