Nyheter

Høst 2006

Publiseringsdato: 8. mars, 2007

Oktober:

Regjeringens Mongstad-planer

bodytextimage_mongstad.jpg

Desember:

10 år siden Alexander Nikitins løslatelse

Den 14. desember var det 10 år siden Bellonas russiske medarbeider Alexander Niktin ble løslatt fra fengsel i Russland. Nikitin ble arrestert i 1996 av det russiske sikkerhetspolitiet FSB, siktet for landsforræderi. Arrestasjonen kom etter at han hadde jobbet med en rapport om den radioaktive forurensingen i Nordflåten. Siktelsen mot Nikitin var basert på hemmelige militære dekreter som var gitt tilbakevirkende kraft, og den tidligere ubåtoffiseren risikerte dødsstraff. Nikitin satt i varetekt i nærmere ett år før han ble løslatt. Etter en intens kamp, der det internasjonale samfunn også engasjerte seg, ble han endelig frikjent i september 2000.

Jubileet for frikjennelsen ble feiret med kake hos Bellona i Oslo. Dagen ble også markert ved Stiftelsen Fritt Ord i Oslo, der Niktin holdt et foredrag om presse- og ytringsfrihet i Russland i dag. Nikitin sa i sitt foredrag at han er svært bekymret for utviklingen i Russland, og han mener at dersom han hadde blitt tiltalt for det samme i dag ville han ikke fått en rettferdig behandling i domstolen.

Les mer om denne saken på: http://www.bellona.no/nyheter/10_ar_siden_Nikitins_loslatelse