Nyheter

Bellona: – Må investere oljefondet i fornybar energi

Utenriksminister Jonas Gahr Støre.
(Arkivfoto: Rune Bjåstad, UD)

Publiseringsdato: 3. september, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Utenriksminister Støre deltok på lanseringen av boka ”Norske interesser”. På grunn av CO2-håndtering argumenteres det her for at olje- og klimanasjon er forenelig. – Da må Oljefondet investere i fornybar energi, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Onsdag lanserte utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) boka ”Norske interesser – utenrikspolitikk for en globalisert verden”. Forfatter Leiv Lunde argumenterer for at Norge må holde fast ved sin identitet som oljenasjon, og hevder dette er forenelig med klimanasjonen Norge, i hovedsak på grunn av CO2-håndtering.

– Hvis Norge skal være en oljenasjon samtidig som vi er en miljønasjon, må vi bruke Oljefondet til å investere i fornybar energi, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Boka er en del av grunnlaget for prosjektet «Refleks – norske interesser i en globalisert verden», og senere i høst kommer Støre selv med en bok om norsk utenrikspolitikk. Prosjektet skal munne ut i en stortingsmelding om samme tema til våren.

Mer fornybar

Bellona mener norske myndigheter ikke kan skyve CO2-håntering foran seg for å legitimere fortsatt økt petroleumsutvinning.

– CO2-håndtering alene er ikke nok for å løse klimakrisen i verden. Skal vi leve opp til internasjonale klimaforpliktelser om reduksjon av CO2-utslipp, må forskning og utvikling av fornybar energi være sentral, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Bellona har blant annet pekt på alger som en av mange mulige løsning for framtidas behov for ren energi.

Utfordrer miljøbevegelsen

Forfatteren av boka, Leiv Lunde, benyttet sjansen til å utfordre miljøbevegelsen

– Dette er en utfordring til miljøbevegelsen: Skal vi fornekte hvem vi er?, spurte Lunde.

Lunde snakker om norsk identitet som er knyttet opp til oljeproduksjon, og argumenterer for at Norge ikke kan bli som Danmark, og satse kun på fornybar energi.

I boka ”Norske interesser” heter det: ”En norsk klimabevisst petroleumsnasjon vil bidra langt mer effektivt til reduksjon av globale klimautslipp enn en selvfornektende aktør som snur opp ned på økonomisk struktur og uten særlige forutsetninger satser alt på konkurranse med tungvekterne innen fornybar energi som Danmark, Tyskland og USA.”

Bellonas fagrådgiver Sæther avviser til at Norges identitet bare er som oljenasjon. Norge er også en sjøfartsnasjon, energinasjon og storprodusent av fornybar energi gjennom århundre med vannkraft.

– Vi er ikke Bellona

Under lanseringen av boka, kommenterte utenriksminister Støre Bellonas krav til norsk oljeindustri. Under oljemessa ONS forrige uke presenterte Bellona et krav om at norske oljeselskaper innen tre år må legge om en plan for hvordan de skal levere 85 prosent fornybar energi innen 2050, slik at Norge skal kunne leve opp til internasjonale klimaforpliktelser.

– Vi er verken Bellona eller OLF, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre på boklanseringen.

– Norge er et rikt land, og ambisiøst i internasjonale klimaforhandlinger. Skal vi få med andre, fattige land, må vi gå foran og redusere klimagassutslippene våre, og vise at vi har en plan for å bli en energinasjon, og ikke bare en oljenasjon, sier Bellona-leder Hauge.