Nyheter

Vil ha mer penger til mangfoldig miljøforskning

Publiseringsdato: 4. april, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

- Forskningsstrategien Energi21 er et prisverdig og viktig initiativ, men arbeidet er til nå i for stor grad preget av behovene til dagens industri. Løsningen er å fokusere mer på fri forskning, skriver Bellona i en høringsuttalelse.

Programmet Energi21 ble i sin tid startet av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp), og har som mål å utarbeide og oppdatere en nasjonal strategi for forskning, utvikling og demonstrasjon av fremtidens energiløsninger.

Revideres til sommeren

Om noen måneder skal en ny utgave av strategien legges fram, og en rekke rapporter har blitt laget som en del av oppdateringen.

Bellona har fulgt arbeidet tett siden oppstarten, og har nå oversendt sine innspill til rapportene.

Vil ha brei miljøforskning

– Det er selvsagt at innspill fra det eksisterende industrien må stå sentralt i dette arbeidet. Men det er ikke sikkert at det er den som vil komme opp med nye og miljøvennlige løsningene, sier Bellona-rådgiver Tone Knudsen.

– Forskningsanbefalingene for fremtiden må derfor også åpne opp for mindre kapitalsterke prosjekter som sikrer mangfold, nye initiativer og fri forskning.

Bellona-rådgiveren trekker følgende eksempel frem som illustrasjon: Per i dag er det ingen industriaktører i Norge som driver med såkalt grunn, termisk varme. Det må ikke være til hinder for forskning på denne potensielt viktige miljøløsningen, mener hun.

Etterlyser helhetlig tilnærming

I sitt innspill har Bellona også påpekt manglende samkjøring mellom sektorer som er avhengige av hverandre.

– Når man utformer en nasjonal og langsiktig strategi for energi, er det uheldig at man ikke har tatt hensyn til transport og energieffektivisering i bygg, sier Knudsen.