Nyheter

Frustrerte og syke naboer

Foto: Andreas Mathismoen/Bellona

Publiseringsdato: 7. september, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

På folkemøte i Sandefjord i går meldte naboer fra om svimmelhet og problemer med synet etter eksplosjonen på "Mar Christina" for én uke siden.

I går kveld inviterte Oleon til folkemøte for å informere om ståa etter eksplosjonen forrige uke. Flere bolighus ligger rett ved siden av Oleon-fabrikken og de mange tankene med farlig og ulovlig avfall fra oljeproduksjonen. Beboerne her er svært lite fornøyd med Oleon og DVS.

Upopulær nabo

Publikum var fornøyd med å ha blitt invitert på møtet, slik at de kunne få gitt uttrykk for sin frustrasjon. Andreas Mathismoen, fra Bellonas Miljøpatrulje var på møtet og rapporterer om mer enn helseplager blant de fremmøtte:

– Hvordan skal vi få solgt husene våre, hvis vi skal flytte? Vi vet jo ikke om det kan smelle når som helst igjen her.

Eksplosjonen

Oleon orienterte om hva som egentlig skjedde da det smalt ombord på «Mar Christiana». De forklarte at en av grunnene var at det ble brukt trykkluft istedenfor nitrogen eller vann, da lastetanken på båten skulle klargjøres for mer last.

– Det er mistenkelig at befrakterne ikke visste at trykkluft er risikabelt å bruke i slike operasjoner, sier Mathismoen.

Sikkerheten må prioriteres

Tømmingen av tankene på land, med over 30 000 m3 avfall står fortsatt igjen og DVS har ennå ikke har vært i stand til å begynne jobben med å frakte avfallet bort.

– Bellona stiller spørsmålstegn ved om DVS er rette selskap til å stå for denne jobben. Kanskje bør en tredjepart overta styringen av dette arbeidet; uansett bør Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) følge prosessen svært tett, sier fagrådgiver Karl Kristensen.

Oleons rolle

– Bellona finner likevel grunn til å rose Oleon for sin opptreden eksplosjonen.

Det er ikke Oleon som er mest klanderverdig, etter Bellonas mening.

– De stoppet DVS sitt arbeid med å laste ombord, fordi de var misfornøyd med risikovurderingene til DVS. De sendte en bekymringsmelding til Klif på dette grunnlaget og har i etterkant vært åpne og løsningsorienterte. Slik Bellona oppfatter situajonen nå, er det DVS og rederiet som sitter med hovedansvaret for eksplosjonen, avslutter Kristensen.