Nyheter

Regjeringen kutter CO2-fangst: – Alvorlig og ufattelig

<small><i>Regjeringen vil sikre arbeidet med CO2-fangst ved å kutte i utredningene for CO2-fangst.</i></small>
Regjeringen vil sikre arbeidet med CO2-fangst ved å kutte i utredningene for CO2-fangst.
Bellona

Publiseringsdato: 12. oktober, 2017

Skrevet av: Bellona

Regjeringen nærmest stopper utviklingen av CO2-fangst og -lagring, et avgjørende klimatiltak. Både svært alvorlig og umulig å forstå, mener Bellona. - Mens de burde bevilget minst 400 millioner kroner til fullskala CO2-fangst for industrien, kutter de i stedet fra 360 til bare 20 millioner kroner.

Det sier seniorrådgiver for CO2-fangst og -lagring i Bellona, Olav Øye.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2018 har Regjeringen kuttet så godt som alle midler til fullskala CO2-håndtering. Fra 2017 til neste år kutter de bevilgningene fra 360 til 20 millioner kroner.

Bellona reagerer kraftig.

ingressimage_Norcem-Brevik.JPG Norcems sementfabrikk i Brevik. Photo: Foto: Heidelbergcement.com

– Må stoppe kutt

– Regjeringen burde bevilget minst 400 millioner kroner til videre arbeid med fullskala CO2-fangst for industri i Norge. Det er helt avgjørende for å få i gang et essensielt klimatiltak, sier Olav Øye.

Kuttet vekker internasjonal oppmerksomhet

Olav Øye Bellona Arendalsuka Seniorrådgiver for CCS, Olav Øye i Bellona. Photo:

Øye mener Regjeringen har misforstått Stortingets føringer for CO2-håndtering og klimapolitikk:

– I stedet for å kutte CO2-utslipp, har Regjeringen kuttet penger til klimatiltak.

– Dette kuttforslaget er for alvorlig til at det kan bli stående. Nå må Venstre, KrF og resten av Stortinget arbeide hardt for å rette opp dette kuttet, mener Øye.

CCS = CO2 Capture and Storage = karbonfangst og -lagring

  • CO2 er en klimagass. For mye CO2 i atmosfæren bidrar kraftig til temperaturøkninng
  • CCS: Går ut på å fange/hente ut karbondioksid (CO2) fra for eksempel industrirøyk
  • Fanget CO2 kan pumpes ned i for eksempel gamle olje- og gassreservoarer under Nordsjøen,
    noe som kan gi grunnlag for mange tusen arbeidsplasser.

Skaper stor usikkerhet for industrien

klemetsrud Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo står for 20 prosent av det totale CO2-utslippet i Oslo. Credit: Energigjenvinningsetaten

Midlene trengs for å videreutvikle tre store CO2-fangst-prosjekter som har pågått i flere år. Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn har drevet CO2-fangst lenge. Det har vært gjennomført vellykkede tester ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo og ved sementfabrikken til Norcem i Brevik i Telemark.

Studiene er nødvendig blant annet for å avklare kostnader og teknikk. I tillegg trengs studier for transport og lagring.

– Budsjettkuttet skaper stor usikkerhet for industriaktørene som arbeider for å få til CO2-fangst og -lagring. Teknologien er moden. Industrien innen fangst, transport og lagring er klar. De venter bare på et klarsignal fra myndighetene om at det kommer midler, sier Øye.

 

Slutt på «look to Norway» for CO2-håndtering?

Regjeringens klimapolitikk står i skarp kontrast til den Nederland lanserte så sent som 10. oktober. De har bestemt seg for å halvere CO2-utslippene sine innen 2030. CO2-fangst og -lagring skal stå for en tredel av disse kuttene.

– Mens Nederland går foran, dummer Regjeringen seg ut ved å så tvil om Norges ambisjoner for CO2-håndtering, mener Øye.

Regjeringspartiene har tidligere sagt at de ikke vil gå inn for CO2-håndtering alene, og at de ønsker seg signaler fra Europa om at flere vil satse på teknologien.

– Norge har nå fått klar beskjed om at det vil bli fanget CO2 i Europa. Regjeringen burde derfor si fra om at Nederland og andre land kan sende CO2-en til Norge for lagring på norsk sokkel. I stedet sender statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen nå motsatt signal.