Nyheter

– En klimaløsning som vil gi de unge håp

Bellona-stifter Frederic Hauge talte på markeringen av byggestart på Klemetsrud fredag 9. september.
Bellona-stifter Frederic Hauge talte på markeringen av byggestart på Klemetsrud fredag 9. september.

Publiseringsdato: 14. september, 2022

Skrevet av: Sunniva Furset

Nå er byggingen av karbonfangstannlegget i full gang ute på Klemetsrud. Før helgen ble dette markert med storstilt feiring på avfallsforbrenningsanlegget med både ordfører Marianne Borgen, Bellona og mange flere aktører til stede. – Dette er en stor dag, sa Bellona-stifter Frederic Hauge.

Bellona har arbeidet for å realisere store karbonfangstprosjekter som anlegget på Klemetsrud i Norge og i Europa over flere tiår.

– For oss i Bellona er ikke karbonfangst og -largring (CCS) en ny teknologi. Vi lærte om CCS for hele 30 år siden av en forsker i SINTEF og via et internt hemmelig dokument som sirkulerte i Equinor som sa at «CCS er en teknologi vi kan bruke dersom drivhuseffekten er ekte». Drivhuseffekten er ekte, og karbonfangstanlegget på Klemetsrud vil vise hvordan karbon kan få en fullstendig begravelse, og det er det vi trenger, sa Hauge.

Allerede i 2015 lanserte Bellona rapporten «Norges fremtidige CO2-økonomi» hvor anlegget på Klemetsrud ble nevnt som et høyaktuelt anlegg for karbonfangst og -lagring.

Siden oppstarten av Klemetsrud-prosjektet har Bellona samarbeidet med Energigjenvinningsetaten i Oslo og senere Hafslund Oslo Celsio. At karbonfangstanlegget nå blir en realitet og skal driftes fra 2026, ser Bellona som et stort gjennomslag.

Klemetsrud gruppebilde

– Dette er et godt eksempel på en klimaløsning som vi vet vil funke og teknologien her på Klemetsrud vil sette en ny global standard. Vi vet at mange hundre avfallsaktører i Europa kan ta bruk av samme teknologi, og kan ta med seg læringspunkter fra det arbeidet som nå settes i gang her på Klemetsrud, sa Hauge.

Ifølge Oslo Kommune står forbrenningsanlegget i dag for 17 prosent av byens utslipp og er derfor den enkeltaktøren som slipper ut mest CO2 i Oslo i dag. Fra 2026 vil anlegget klare å fange opp mot 400 000 tonn CO2 årlig, noe som tilsvarer utslipp fra 200 000 biler.

– Vi trenger denne typen eksempler for å vise at det er mulig å bekjempe klimaenddringene. Alle som har vært med å realisere karbonfangstanlegget har vært med å gjøre en stor forskjell, sa Hauge.

Konseptet vil gi mange unge et klimahåp

– I en tid hvor de unge ser at nesten hele miljøbevegelsen er negative til mange av løsningene vi tiligere trodde vi hadde, som for eksempel vindmøller, trenger vi slike prosjekter. Her viser vi at det finnes løsninger og at vi kan gjøre en forskjell, sa Bellona-stifter Frederic Hauge.

Seniorrådgiver Olav Øye i Bellona spilte sangen sin «Karbonfangst på Klemetsrud» for en full sal på markeringen. Se video fra konserten her.

 

Aktuelle saker:

Gir ikke opp rensing på Klemetsrud

Raymond Johansen er en jordnær klimapolitiker

Feiret nytt klimafyrtårn med karbonfangstkake