Nyheter

Vil stenge Haldenreaktoren

Publiseringsdato: 11. oktober, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Bellona og Natur og Ungdom mener at det ikke bør gis konsesjon til videre drift av atomreaktoren i Halden. – Dette er verdens eldste forskningsreaktor i drift, og den burde vært stengt for lenge siden, sier Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer.

Atomreaktoren i Halden har vært i drift siden 1959, Konsesjonen for å drive reaktoren utløper i 2008, og IFE (Institutt For Energiteknikk) søker nå om ny konsesjon.

– Sammen med Natur og Ungdom har vi skrevet en høringsuttalelse hvor vi går inn for stenging av reaktoren, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer.

– Det er mange årsaker til dette. Haldenprosjektet har ikke lenger noen nytteverdi for å opprettholde spesiell reaktorkompetanse på området, dessuten kan slitasje på reaktortanken gi betydelige sikkerhetsutfordringer, sier han.

Mot atomkraft

Natur og Ungdom (NU) og Bellona mener også at brensel – og materialforskningen på Haldenreaktoren, deriblant forskningen på MOX-brensel, bidrar til drifteffektivisering, og dermed til å gi atomkraftverk rundt om i verden forlenget levetid. Dette er i strid Stortingets forutsetninger for videre drift, og NU og Bellona mer derfor at IFE ikke bør få innvilget sin søknad om fornyet konsesjon.

– Sammen med en rekke andre europeiske miljøvernministre skrev Helen Bjørnøy nylig under på et opprop mot atomkraft som løsning på klimaendringene, sier Bøhmer.

– Det vil være veldig rart hvis vi både skal være mot atomkraft og samtidig bidra til at verdens atomkraftverk får lengre levetid, sier han.

Dekommisjonering

Nils Bøhmer mener IFE kan videreføre sin forskningsinnsats på atomkraft gjennom den omfattende prosessen som må til for å stenge og demontere en atomreaktor. Denne dekommisjoneringsprosessen er de nå i gang med på Sellafield-anlegget i England, og der regner de med å være ferdige i år 2120.

– Ved å dekommisjonere Haldenreaktoren kan IFE tilegne seg kompetanse innen avfallshåndtering og dekommisjonering, som blant annet kan benyttes i atomsikkerhetsarbeidet i våre nærområder, sier Bøhmer til Bellona Web.

Last ned hele høringsuttalelsen til høyre på siden.