Nyheter

Internasjonal motstand mot norsk gruvevedtak

Teddy Slavcheva, grunnlegger av Sooo Magazine, og Hallstein Havåg, daglig leder i Bellona, på COP28.
Teddy Slavcheva, grunnlegger av Sooo Magazine, og Hallstein Havåg, daglig leder i Bellona, på COP28.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 13. desember, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Den norske regjeringens vedtak om å åpne for gruvedrift på havbunnen skapte stor oppstandelse under klimatoppmøtet i Dubai. En gruppe av norske og internasjonale organisasjoner og vitenskapsfolk stiller seg bak et felles krav om at Norge må snu.

På en pressekonferanse i Dubai, arrangert av Sooo Magazine, var en samlet gruppe tydelig på at Norges vedtak var en skamplett på vårt rykte som en ansvarlig havnasjon.  

–Norge må trekke seg

–Vi krever at Norge trekker seg fra rollen som leder for Det internasjonale havpanelet. Vedtsket om å åpne for gruvedrift på havbunnen viser helt tydelig at Norges havforvaltning ikke er basert på vitenskapelige råd, men smale politiske interesser, sa daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg, fra scenen under klimatoppmøtet. 

Oppropet peker på et solid vitenskapelig grunnlag viser at gruvedrift i dyphavet kan føre til ubotelig skade på havets økosystemer og vil ha enorme konsekvenser for biodiversitet og økologisk balanse i havet.

–Man kan ikke snakke om en «bærekraftig gruvedrift» på havbunnen, dette er en selvmotsigelse, sa Lisa A. Levin, professor i biologisk oseanografi og  marin økologi ved Scripps Institution of Oceanography. Hun understreket spesielt hvor lite vi vet om livet i disse områdene og samtidig hvor viktig den er for økosystemene i havet.

Professor Levin støtter opp under konklusjonene både fra Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet i Norge om at Regjeringens forslag ikke er faglig fundert. Hun pekte også på at disse mineralene heller ikke er nødvendige i det grønne skiftet; vi har løsninger på land som både er mindre destruktive, sikrere og vitenskapelig forankret

Maximiliano Bello, rådgiver for global havpolitikk i den amerikanske organisasjonen Mission Blue, pekte også på hvor lite troverdig Norges rolle som forvalter av havet er.

En stemme til havet

At gruppen også gir en stemme til havet og til neste generasjon var støttet av Elise Åsnes, leder for miljøorganisasjonen Spire og en av organisasjonene som har signert oppropet. Hennes organisasjon vil bruke alle muligheter for å vise at regjeringens forslag er fattet på feil grunnlag, og jobbe aktivt for å omgjøre dette i Stortinget.

Gruppen håper nå at flertallet i Stortinget tar til vettet og stemmer ned forslaget når dette behandles 9. januar. Organisasjonene håper å holde presset oppe også fremover.

–Vi håper at flertallet på Stortinget ser at de har blitt villedet i forbindelse med enigheten mellom regjeringen og støttepartiene, og vil ta til vettet når de stemmer over vedtaket. Vi gir oss uansett ikke. Vi har jobbet sammen med EU mot oljeutvinning i Arktis før, og vi skal gjøre det samme igjen for å hindre at dette skjer, sa Havåg avslutningsvis.

Les mer om Bellonas syn på gruvedrift på havbunnen her