Nyheter

Oljeskandalen 2020

Publiseringsdato: 6. oktober, 2020

Skrevet av: Eivind Berstad

Bellona har kartlagt de mest sentrale elementene i Oljeskandalen 2020.

Avsløringene viser alvorlige brudd på sikkerhet, uakseptabel miljørisikotaking og en skjødesløs pengesløsing i milliardklassen.

Mange av sakene er avslørt av Bellona. Vi kunne ikke gjort dette arbeidet uten varslere, og retter en stor takk til alle som har bidratt. Bellona har ikke har fullstendig innsikt i alle sakene, og vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger.

 Tre varselsbrev

Første varselsbrev sendt 7. august avslørte at det er omfattende problemer med kvaliteten på sveisearbeidet på produksjonsskipet for Johan Castberg. Bellona mener det er grunn til å anta, at det er betydelig risiko for at produksjonsskipet ikke vil kunne tas i bruk i det hele tatt og at prosjektet må skrinlegges

Andre varselsbrev sendt 21. august avslørte designfeil for deler av produksjonsskipet for Johan Castberg. Dette er forårsaket av en stor og betydelig feil i versjonen av en programvare fra DNV GL som Equinor benytter (SESAM-STOFAT). Programvarefeilen underestimer slitasje på produksjonsskipet. Feilen har også rammet andre produksjonsskip. Equinor  ble klar over feilen allerede i april i år.

Tredje varselsbrev sendt 10. september avslørte kostnadsoverskridelser, driftsunderskudd og sikkerhetsproblemer ved Equinor sitt produksjons-og lagringsskip på Peregrino-feltet. Bellona hevder stigerør (NOK 10 milliarder) og trykkpumper (NOK 4-5 milliarder) må skiftes på grunn av dårlig materialvalg og dårlig prosjektledelse. Bellona hevder feltet ikke vil komme i drift i løpet av neste år med dertilhørende driftstap. Ved en inkurie hevded Bellona det var høy forekomst av den sure gassen H₂S og høyt trykk i reservoaret. Det er informasjon som har blitt tilbakevist. Varselsbrevet omhandler en betydelig mer alvorlige bekymringer som fortsatt står ubesvart.

Oljeskandalen 2020 inneholder også avsløring av kostnadsoverskridelser ved Martin Linge, kritikk av ilandføringsterminalen på Veidnes og den alvorlige brannen på Hammerfest LNG.

Det vil komme oppdatert informasjon om status i utbyggingene på norsk sokkel, inkludert Martin Linge, i fremlegging av statsbudsjettet for 2021 7. oktober.