Nyheter

Sveisefeil på Castberg blir trolig ikke reparert

Produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet under bygging ved Sembcorps verft i Singapore.
Produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet under bygging ved Sembcorps verft i Singapore.
Equinor

Publiseringsdato: 21. april, 2021

Skrevet av: Eivind Berstad

Kostnadskutt fører til at Johan Castberg-skipet til Equinor ikke kan operere trygt i Barentshavet. Designfeil, underestimering av slitasje gjennom levetiden og sveisefeil er kritisk for skipet. 

 

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Johan Castberg-skipet som er under bygging i Singapore. I rapporten fremkommer det at Castberg har vesentlig mer sveisefeil enn andre innretninger. Det er heller ikke dokumentert at Johan Castberg kan motstå de utmattingslasterlaster innretningen vil utsettes for.

 

Dette enda et eksempel på de utfordringene Equinor har med sikkerhet, kostnadsstyring og ettersyn. Equinor svikter igjen ved manglende planer for kontroll og ettersyn og evner ikke å lære av tidligere feil.

Equinor skylder på leverandøren, men har ansvaret selv

Det er Equinors ansvar å påse at leverandøren leverer tilstrekkelig kompetanse. Å legge skylden på leverandøren og koronapandemien er ansvarsfraskrivelse. Årsaken til feilene er at Equinor har kuttet kostnader og hatt for få egne folk på verftet. Kostnadskuttene har gått ut over sikkerhet og kvalitet.

 

Allerede i oktober 2019 beordret Equinor Sembcorp å utføre en 100% kontroll av turreten. Dette viser at Equinor ble klar over et betydelig problem som kunne medføre store konsekvenser for sikkerhet, fremdrift og kostnad lenge før koronapandemien, og sviktet i sin håndtering av problemene.

 

Equinor har tatt snarveier for å kutte kostnader, og har ikke hatt nok personell med sveisekompetanse på verftet, og ikke brukt egen ekspertise tidlig nok. Nåværende konsernsjef Anders Opedal var øverste ansvarlig for Castberg-utbyggingen og det er nå tydelig at kostnadskuttene har gått ut over sikkerhet og kvalitet.

 

Credit-Equinor-Copyright-EquinorEquinor-JohanCastberg_FPSO_02.jpg-2833199 Produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet. Credit: Equinor

Alvorlige sveiseproblemer blir ikke reparert før skipet seiler til Norge

Så mye som en femtedel av sveisearbeidet i bærende konstruksjoner er feilaktig utført, og 4000-6000 meter med sveis må fjernes og gjøres på nytt. I tillegg er det betydelige problemer med kvaliteten på sveisene i arbeidet med piping og rørsystemer. Disse er svært omfattende på en FPSO. Det er også blitt klart at det vil være vanskelig å utføre kontroll av sveisene i enkelte deler av skipet på grunn av problemer med tilkomst.

 

Til E24 sier Sissel Rinde i Equinor at “alle defekter er eller vil bli reparert før skipet forlater Singapore“, men i tilsynsrapporten står det: “Det var likevel klart at ikke alle sveis produsert i perioder med store feil-rater vil bli utbedret innen ferdigstilling av skroget.“ Bellona forventer at Petroleumstilsynets rapport om at ikke all sveis vil bli utbedret innen ferdigstilling av skroget er korrekt ettersom Equinor får se utkast av rapporten lenge før publisering, og har muligheten til å rette opp eventuelle feil.

 

Det er sterkt bekymringsfult at ikke sveisefeil blir rettet opp mens skroget ligger i tørrdokk. Det vil være vanskeligere, dyrere og mindre sannsynlig å rette opp feil i ettertid.

Designfeil granskes fremdeles av Petroleumstilsynet

I designfasen til FPSO-en til Johan Castberg ble DNV GLs programvare SESAM-STOFAT benyttet som underlag for å beregne ytre påvirkninger på den enorme konstruksjonen over dens levetid. En kritisk feil i versjonen av programvaren SESAM-STOFAT har likevel ført til at kun belastningen forfra i en sektor på 30 grader på hver side har blitt inkludert i beregningsgrunnlaget for design og dimensjonering av innretningen.

Dette betyr at all belastning som blir påført skipet fra siden, mellom 30 og 180 grader på begge sider, ikke er inkludert i beregningsgrunnlaget. Designfeilen har forårsaket underestimering av belastning og slitasje på skipet.

Etter Bellonas varselsbrev har Petroleumstilsynet iverksatt gransking av årsakene til utfordringer med ferdigstilling av skrog og utstyr på Johan Castberg-feltet. Rapporten er ikke klar ennå.

Equinor svartelistet i Singapore – gir ytterligere problemer

Equinor fikk store problemer med å få arbeidstillatelser for kritisk personell da de ble svartelistet i Singapore. Svartelistingen kommer som følge av trakassering av arbeidere og prioritering av innleide arbeidere fra Korea. Ny stedleder for Equinor måtte vente i 87 dager på tillatelse. Bellona frykter dette vil få konsekvenser for fremdrift, økonomi og sikkerheten i prosjektet, gitt de allerede store utfordringene som finnes.

Måten Petroleumstilsynet og Equinor samarbeider på er et demokratisk problem

Equinor har vist en sterk tilbøyelighet til å ikke informere Petroleumstilsynet om hendelser, operasjoner og sikkerhetsbrister når de har hatt muligheten til det. Petroleumstilsynet ble ikke informert om feilene før 3. juni 2020.

Petroleumstilsynet samarbeider også med Equinor om publisering av tilsynsrapporter og granskingsrapporter. Det er et demokratisk problem at Equinor får rapportene flere uker før Petroleumstilsynet publiserer rapporten på sine nettsider. Equinor får også vite når rapportene blir publisert slik at de kan styre mediebildet den dagen ved å fortelle sin side av saken før Petroleumstilsynet. På den måten får selve rapporten lite oppmerksomhet.

Dette skjer hver gang det publiseres en ny rapport, sist gang 19. april 2021. Kl 08:30 publiserer Equinor en sak på sine nettsider der de forklarer om sveiseproblemene på Johan Castberg. Kl 09:05 har TU.no omtalt saken og skriver at «Verftet må betale for utbedringene«. Kl 09:38 har E24 publisert artikkel om saken og skriver at «ifølge kontrakten er verftet ansvarlig for å fikse feilene og ta kostnadene«. Rundt lunsj publiserer Petroleumstilsynet tilsynsrapporten på sine nettsider, men rapporten får mindre oppmerksomhet selv om det fremkommer motstridende informasjon om at «ikke alle sveis produsert i perioder med store feil-rater vil bli utbedret innen ferdigstilling av skroget».