Nyheter

Skal samarbeide for å utvikle grønne batterier

Overgang til alternative materialer, som mangan (holdes på bildet), kan bidra til grønnere batterier, sier teamleder Martin Sveinssønn Melvær i Bellona og bærekraftsdirektør Stina Torjesen i Morrow Batteries
Overgang til alternative materialer, som mangan (holdes på bildet), kan bidra til grønnere batterier, sier teamleder Martin Sveinssønn Melvær i Bellona og bærekraftsdirektør Stina Torjesen i Morrow Batteries
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 7. desember, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Batterier er en av de viktigste driverne for det grønne skiftet, men er energikrevende og kan gi store utslipp. Miljøstiftelsen Bellona og Morrow Batteries inngår derfor nå et samarbeid for å utvikle beste praksis for verdens grønneste batterimaterialer og produksjon.

Behovet for batterier ventes å mangedobles når verden skal nå sine klimamål. Batteriproduksjon er imidlertid energikrevende og kan gi store utslipp, særlig når det foregår i land som baserer seg på kullkraft. I tillegg kan mineralene og materialene være produsert under utilfredsstillende etiske og miljømessige forhold.

– Batteriproduksjon er i ferd med å bli en viktig ny industri i Europa og kan bli det i Norge. Med tilgang på utslippsfri kraft og en høykompetent prosessindustri har Norge gode forutsetninger for å lykkes. Hvis vi også kan sikre bærekraftig mineralutvinning og foredling, er vi på vei mot et av verdens grønneste batterier. Vi gleder oss til å jobbe med dette sammen med Morrow, sier Martin Sveinssønn Melvær, teamleder for materialer og industri i Bellona.

Grønn materialutvinning

Samarbeidet innebærer at Bellona og Morrow sammen skal utvikle beste praksis for grønn materialutvinning og behandling, og for batteriproduksjon.

Ved å etablere batteriindustri i Norge og Europa oppnår man en langt mer bærekraftig produksjon, basert på fornybar energi og uten forurensende utslipp. Samtidig bygges nye grønne arbeidsplasser. Reelt grønt blir det likevel først når man tar kontroll på hele verdikjeden for batteriene, inkludert utvinning og prosessering av materialer.

– Morrow sikter mot battericelleproduksjon i stor skala. Det gir oss stor innkjøpsmakt som vi må forvalte godt. Bellona kan bidra med viktig innsikt i hvordan våre verdikjeder kan bli grønnere, inkludert gruve- og raffineringsaktiviteter som ligger lengre nede i verdikjeden. Morrows egne forskere utvikler nye batterikjemier som løser viktige bærekraftsutfordringer, for eksempel det å fjerne kobolt fra batterier som skal yte mye og lenge. Dette må vi komplementere med en grønn verdikjede der resirkulering og mer aktivitet i Europa blir viktige stikkord, sier bærekraftsdirektør Stina Torjesen i Morrow Batteries.

Batteriselskapet har etablert Norges største batteriforskningsenter i Grimstad, har allerede produsert flere enn 1.000 batterier som nå testes ut blant kundene, og er i ferd med å installere produksjonsutstyret i sin første giga-batterifabrikk i Arendal.

Morrow planlegger å produsere de første nestegenerasjons LNMO-batterier på sin kundekvalifisereringsproduksjonslinje i løpet av første kvartal 2024. LNMO-teknologien erstatter kobolt med billig og tilgjengelig mangan på en måte som gjør at en bedre kan utnytte litium og nikkel i battericellen. Batteriene blir dermed mye mer bærekraftig enn dagens teknologi.

Tidligere saker om Bellona og Morrow her og her og her.