Nyheter

Bellonas årskavalkade: Fremskritt på mange områder i 2021

Publiseringsdato: 17. desember, 2021

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

I 2021 var det mye debatt om hvilke klimaløsninger vi skal satse på og hvordan Norge skal bidra nasjonalt og internasjonalt. Bellona har hatt et svært aktivt år sammen med løsningsorienterte offentlige etater, organisasjoner, næringsliv og internasjonale aktører som ønsker å gjøre en forskjell.

Biokarbon og bærekraftige fôrråvarer. Utslippsfrie byggeplasser og CCS. Karbonnegative løsninger og rene skipsskrog. Antibiotika og batterisatsing.  Arendals-uka og COP26. Blått hydrogen og atomavfall.

2021 er snart over, og lista over det Bellona har jobbet med dette året er lang. Vi avslutter med et tilbakeblikk på noen av de viktigste sakene, og benytter anledningen til å ønske alle våre samarbeidspartere og støttespillere en fredelig jul og et godt nytt år.

Januar

Bellona, Norsk Biokullnettverk og Eyde-klyngen samler 21. januar en rekke eksperter fra norsk industri og forskningsmiljø til diskusjon om hva som må til for å lykkes med industrialisering av biokarbon. Her er noen av høydepunktene.

biomasse

I fjor satte EU seg som mål å bli verdensledende innen hydrogen, og EU-kommisjonen la fram sin hydrogenstrategi. Dette ble startskuddet for plattformen European Clean Hydrogen Alliance, som samler en rekke aktører fra næringslivet, det offentlige og sivilsamfunnet til diskusjon – blant dem Bellona som er en av får NGOer i denne plattformen .

Februar

I februar signerer vi en samarbeidsavtale med Sintef Ocean. Sammen skal vi sette fart på utviklingen av fremtidsrettede og bærekraftige muligheter for norsk havbruk.

Bellona gir ut en rapport sammen med Solar Norge som viser at klimagassutslippene fra transport i byggenæringen kan reduseres med flere hundre tusen tonn ved hjelp av enkle og kostnadseffektive grep, og lanserer rapporten  sammen med blant andre Oslobyggs nye administrerende direktør Eli Grimsby.

Et av tiltakene som foreslås er 100 prosent utslippsfrie lastebiler innen 2030. Et av tiltakene som foreslås er 100 prosent utslippsfrie lastebiler innen 2030.

Mars

I mars blit det klart at Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg på Klemetsrud er med videre i konkurransen om opptil 1 milliard euro til nye klimaprosjekter. Bellona har i flere år samarbeidet med Fortum Oslo Varme om CO2-fangst og -lagring som løsning for Klemetsrud. CCS har vært en viktig sak for Bellona siden 1992, blant annet med EUs innovasjonsfond og forløperen NER300. Bellona sitter også som nestleder i EU-kommisjonens teknologiplattform for CCS.

Regjeringen lanserer 19. mars Nasjonal Transportplan (NTP). Planen omhandler regjeringens transportpolitikk og prioriteringer for land, sjø og luftfart de neste 12 årene. – Regjeringens manglende investeringer i sjøtransport og jernbane vil hindre Norge i å nå utslippsmålene sine, advarte Bellona sammen med flere andre miljø- og bransjeorganisasjoner.

Utslippsfritt hydrogen fra gass kan leveres så snart Langskip er på plass i 2024.  Bellona og ZEG Power inngår samarbeid om hydrogen og karbonnegative løsninger – hvor målsetningen er å bidra til å løse både klimaproblemet og energibehov, levere nullutslipp og aller helst bidra til å fjerne CO2.

April

Petroleumstilsynet bekrefter Bellonas avsløringer om hendelsesforløp og brannårsak på Equinors anlegg på Melkøy ved Hammerfest i sin granskingsrapport. Bellona-rapporten fra november 2020 er lagt til grunn som kildemateriale i Petroleumstilsynets arbeid.

Melkøya 2 PTILs rapport om brannen på Melkøya bekrefter det Bellona sa allerede i november 2020. Credit: Foto: Bjørn Egil Jakobsen/ Hammerfestingen.no

– Det er oppsiktsvekkende at ledelsen av anlegget på Melkøya ikke blir ansvarliggjort for brannen ved å drive anlegget på sparebluss. Brannen er et resultat av ekstremt alvorlige brudd på sikkerhetsrutinene, sier Frederic Hauge i Bellona.

26. april er det 35 år siden verdens verste atomkraftulykke. – Tsjernobyldagen er verdt å markere fordi vi stadig trenger en påminnelse om at atomkraft ikke er risikofritt, skriver Oskar Njaa, leder av Russlandsavdelingen i Bellona, i denne kommentaren.

Mai

Bellona inngår samarbeid med Horisont Energi om virkemidler for karbonfangst og -lagring. Selskapet skal produsere hydrogen og ammoniakk og lagre karbondioksid i et lager i Barentshavet. Bellona er svært fornøyde med at aktører nå etablerer industrielle initiativer for karbonfangst og -lagring som en metode for å avkarbonisere produksjonen av ammoniakk.

EUs taksonomi har fått mye oppmerksomhet gjennom 2021. Bellona arrangerer en digital webinaruke for å diskutere taksonomiens videre utvikling, konsekvenser og muligheter for å påvirke sammen med en rekke spennende foredragsholdere og flere hundre deltagere.

Bellona etablerer samarbeid med GreenCap Solutions AS for å redusere utslipp fra matproduksjonen i Norge. Målsetningen er å skape et bedre rammeverk for karbonfangst og å få ned karbonavtrykket fra norske drivhus.

bilde -20210525-105355-977c9339 Tomater fra drivhus med lavt karbonutslipp.

Bellona har jobbet med Heidelberg Cement i snart tre tiår for å utvikle storskala avkarboniseringsprosjekter i Norden og i Europa. I juni offentliggjør Heidelberg Cement-konsernet, hvor norske Norcem og svenske Cementa inngår, at de planlegger å utvikle verdens første karbonnøytrale sementfabrikk i Slite i Gotland.

Juni

Antibiotikaresistens kan bli den neste store globale helsekrisen. Bellona går i juni sammen med Kreftforeningen, Leger uten Grenser Norge, Rethink Food og Folkerettsinstituttet for å fremme en internasjonal antibiotikakonvensjon.

Bellona er med i FNs komite for Havforskningstiåret. FNs havforskningstiår (2021-2030) skal gi et globalt løft for å heve kunnskapen om havet. Det skal også sørge for at samfunnet kan ta kunnskapen i bruk, slik at vi når FNs bærekraftsmål.

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg, Loddetå Credit: Bremnes Seashore

Hvor store er klimagassutslippene fra sjøfasen av lakseoppdrettet i Norge – og hvordan kutter vi dem? Bellona og ABB inviterer til digital lansering av ny rapport hvor vi viser hvordan sjøfasen av norsk lakseoppdrett kan drives med nullutslipp innen 2030.

I et CO2-lager vil millioner av tonn med CO2 pumpes inn i en brønn langt under havbunnen. Når lageret er fullt må brønnen som er brukt til injeksjonen av CO2 tettes slik at klimagassen forblir lagret og ikke slipper ut igjen. Her må det brukes en sement som tåler store påkjenninger. Selskapet ReStone har utviklet en slik sement, og inngår i juni et samarbeid med Bellona.

Juli

Metan er en viktig klimagass, og har fått betydelig mer oppmerksomhet i år, blant annet gjennom President Bidens Global Methane Initiative og avtalen mellom USA og Kina under COP26. I juli publiserer Bellona et notat om metanlekkasjer.

August

Bellonas storsatsing mot klimatoppmøtet COP26 lanseres på Arendalsuka, sammen med vår søsterstiftelse Sahara Forest Project og samarbeidspartnere i Aker Horizons og Utenriksdepartementet. De fire partnerne setter i gang arbeidet med å etablere en egen arena på klimatoppmøtet i Glasgow i november.

Bellona aksjonerer mot to eldre offshore-skip som i fem år har ligget i opplag ved Bru kai på Rennesøy i Stavanger kommune.  Bakgrunnen for aksjonen er mottatte bekymringsmeldinger om skipenes tekniske tilstand.

Seniorrådgiver innen industri og avfall i Bellona, Martin Melvær, er tatt opp i en EU-ekspertgruppe som skal rådgi EU-kommisjonen og medlemslandene om bærekraftig tilgang på materialer og råstoffer.

IMG_5152 Seniorrådgiver Eivind Berstad og Bellona-stifter Frederic Hauge. Photo:

Under Arendalsuka blir første rapport fra Råvareløftet lansert. Råvareløftet er et samarbeid mellom Bellona, Sjømat Norge, Aker Biomarine, Biomar, Cargill, Hordafor, Mowi, Skretting og Zocca, og skal akselerere produksjon av nye norske råvarer til havbruksnæringen.

Bellonas visjon blir virkelighet i Arendal: Morrow Batteries, utviklet av Bellona-stifter Frederic Hauge, henter inn 230 millioner kroner til etablering av batterifabrikk i Arendal. Ett år etter oppstart er selskapet verdsatt til 1,5 milliarder kroner. Både statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre roser storsatsingen.

September

Seniorrådgiver Runa Skarbø presenterer Clean Hull Initiative, et samarbeidsprosjekt mellom Jotun og Bellona, på den internasjonale teknologikonferansen HullPIC/PortPIC i Pontignano i Italia. Målet med samarbeidet er å lage en internasjonal bransjestandard for proaktiv rensing av skipsskrog.

20210901_074320611_iOS Bellonas seniorrådgiver innen shipping, Runa Skarbø, presenterte prosjektet Clean Hull Initiativ på en konferanse i Italia.

Mange reagerer da Frederic Hauge i Miljøstiftelsen Bellona uttaler til NRK at vi må ofre noe natur i klimakampen. I kronikken Klimakampen handler om mer enn vindkraft og norsk natur, redegjør fagsjef Christian Eriksen for dette synspunktet.

Oktober

Utfordrer sjømatnæringen: – Kutt ut laks på fly! Sjømatnæringen må kommme på banen for et felles løft for å kutte utslipp, sier Silje B. Risholm, seniorrådgiver havbruk i Bellona.

I oktober ber Bellona og 10 andre havbrukseksperter den nye regjeringen om satse lenger ned i næringskjeden i norsk havbruk – styrk satsingen på oppdrett av lavtrofiske arter som tare, skjell og kråkeboller.

Bellona lanserer podkasten Klodebry. Går det an å prate om klima og miljø på en måte som er forståelig, underholdende og engasjerende? Ja, mener Bellona.

Klodebry_9.3 Podkasten finner du der du lytter til podkast.

Bellona har spilt en sentral rolle i arbeidet med å rydde opp radioaktivt avfall i Andreyeva-bukta, 55 km fra grensen mellom Norge og Russland. Nå er denne atomkirkegården endelig historie. I oktober markerer Norge og Russland 25 års samarbeid om sikring av radioaktivt avfall.

Miljøstiftelsen Bellona og Pronofa inngår samarbeid om å sette fart på utviklingen av nye fôringredienser til norsk havbruk og landbruk. Målet er å forbedre klimafotavtrykket til norsk matproduksjon.

EUs innovasjonsfond sier i oktober nei til å støtte Fortum Oslo Varme sitt CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud. Bellona gir ikke opp håpet om et CCS-anlegg på Klemetsrud, og oppf0rdrer regjeringen og Oslo kommune i samarbeid til å  finne midler til prosjektet.

EU, USA og de andre vestlige landene med arktisk territorium går nå inn for å stanse olje- og gassvirksomhet i Arktis.  – Bellona har bidratt med en rekke innspill til EU-kommisjonen om behovet for å verne arktisk miljø mot oljevirksomhet,  og nå skjer det endelig, sier Sigurd Enge, fagansvarlig for oljevern og arktisk.

November

Bellona kjører elektrisk fra Oslo til klimatoppmøtet i Glasgow. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide ser oss vel avgårde.

01 DSC05330-sq Klimaministeren ønsket god tur ved avreisen fra Oslo

Statsminister Jonas Gahr Støre åpner Bellonas paviljong på FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow. Støre sa blant annet at han er enig med Bellona-stifter Frederic Hauge i at karbonfangst- og lagring er avgjørende for at vi skal nå målene om å kutte klimagassutslippene fram mot 2030.

COP26 er årets store satsing i Bellona: Med egen paviljong, nærmere 30 arrangementer og hundrevis av besøkende hver dag, blir klimatoppmøtet en viktig arena for å spre løsninger på klimakrisen. Alle arrangementer ble streamet live og kan ses igjen på Youtube.

Åpning av Bellona paviljongen - COP26. F.V. Klima-og miljøminister Espen Barth Eide, Bellona-stifter Frederic Hauge, statsminister Jonas Gahr Støre, administrerende direktør Aker Horizoons Kristian Røkke og daglig leder i Sahara Forest Project Kjetil Stake. Åpning av Bellona paviljongen - COP26. F.V. Klima-og miljøminister Espen Barth Eide, Bellona-stifter Frederic Hauge, statsminister Jonas Gahr Støre, administrerende direktør Aker Horizoons Kristian Røkke og daglig leder i Sahara Forest Project Kjetil Stake. Credit: Bellona

Etter to uker med forhandlinger ble Glasgow-klimapakten vedtatt lørdag 14.november. Bellona mener at avtalen er et viktig skritt i riktig retning nå det gjelder å forplikte regjeringer til å gjennomføre Paris-avtalen.

Sahara Forest Project inngår en samarbeidsavtale med Al Hussein Technical University (HTU) i Jordan. Avtalen støtter opp om initiativet #SheGrows, og innebærer en økt satsing på kvinnelige ingeniører i landet.

Et industrikonsortium med Bellona i spissen ber klima- og miljøminister Espen Barth Eide om politikk for å fjerne klimagasser fra lufta. For å begrense global oppvarming er det ikke nok kun å redusere utslipp av klimagasser. Vi må aktivt fjerne klimagasser som allerede finnes i atmosfæren og lagre disse trygt.

Desember

Det ene av de  to eldre offshore-skipene som har ligget i opplag ved Bru kai på Rennesøy i Stavanger kommune i over 5 år, er solgt til Danmark. – Bare halvparten av problemet er løst, sier sivilingeniør i marin teknikk og seniorrådgiver i Bellona, Runa Skarbø. Hun ledet Bellona-aksjonen mot de to eldre skipene i august.

17.desember blir det offentliggjort at Enova deler ut en milliard kroner til hydrogenprosjekter hos Yara, Horisont Energi og Tizir Titanium and Iron. Bellona har fulgt Tizirs hydrogenprosjekt siden det var på idéstadiet, og samarbeider også med Horisont Energi om blå ammoniakk og CO2-lager. – Det er gledelig at Enova søtter hydrogenproduksjon med lave utslipp av klimagasser, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.