Nyheter

Bellonas årskavalkade 2022

Bellona-medarbeidere fra Oslo, Berlin, Brussel og Vilnius møttes i Oslo i desember.
Bellona-medarbeidere fra Oslo, Berlin, Brussel og Vilnius møttes i Oslo i desember.
Benjamin Strandqvist, Bellona

Publiseringsdato: 21. desember, 2022

Skrevet av: Signy Fardal, Signy Fardal

Russlands invasjon av Ukraina, CCS, grunnrenteskatten, Råvareløftet, plastsamarbeid, elbilpolitikk, nedslående utslippstall, statens investering i batterifabrikken Morrow, nye partnerskap og en klimaavtale som var bedre enn vi fryktet men dårligere enn vi håpet på. Alt dette og mye mer preget Bellonas arbeid i 2022.

Januar:

CCS technology conference

Karbonfangst- og lagring (CCS) blir et av de viktigste klimatiltakene i fremtida. Bellona samlet ledende fagfolk og beslutningstakere til en  konferanse om CCS i Stavanger.

Seniorrådgiver og Teamleder Eivind Berstad, Bellona, på CCS-konferansen i Stavanger. Seniorrådgiver og Teamleder Eivind Berstad, Bellona, på CCS-konferansen i Stavanger.

265 deltakere fra over 20 land deltok på konferansen, 18 aktører presenterte siste nytt innen teknologisk utvikling av fangst, transport og lagring av karbondioksid, og diskutere hvordan Norge kan akselerere utviklingen videre. Hele konferansen er tilgjengelig på Bellonas YouTube-kanal.

Lanserer plastsamarbeid

Sammen med NMBU og flere andre aktører skal Bellona finne nye løsninger på plastproblemet.

– Det meste av plasten vi bruker i dag er faktisk biologisk nedbrytbar, men det tar lang tid og kun noen få organismer har utviklet evnen til å bryte ned plast. For eksempel finnes det både bakterier og insekter som kan spise og fordøye disse plasttypene ved hjelp av spesielle enzymer, sa professor Gustav Vaaje-Kolstad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) da samarbeidet ble lansert.

Toppmøte i Berlin

erica og jonas Lederen for Bellonas Tyskland-kontor, Dr Erica Bellmann (helt til høyre) møtte blant andre statsminister Jonas Gahr Støre.

Daglig leder for Bellona i Tyskland, Dr. Erika Bellmann, møtte statsminister Jonas Gahr Støre i en paneldebatt om norsk-tysk energisamarbeid i Berlin. Hun sa blant annet at det er «extra, mega, super urgent» å komme i gang med arbeidet med å avkarbonisere tysk industri.

Sammen med representanter for den tyske regjeringen og tysk industri diskuterte Bellmann hvilken rolle Norge kan spille i arbeidet med å avkarbonisere tysk industri.

Februar:

Utslippsfrie anleggsmaskiner på 30 byggeplasser

Mer enn 30 ulike byggeplasser i Oslo har tunge, utslippsfrie, anleggsmaskiner i arbeid, i følge en kartlegging fra SINTEF.

Bellona var pådriver for å få i gang verdens første utslippsfrie byggeplass i Oslo i 2019. – Allerede i 2015 begynte vi å jobbe med temaet, sa fagsjef Christian Eriksen da kartleggingen ble offentliggjort.

Overleverte rapport om biokull til klima- og miljøministeren

PRM 1 Seniorrådgiver industri i Bellona, Martin Melvær, overrekker rapporten "Biokarbon som klimaløsning i industri" til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Sunniva Furset, Bellona

Bruk av biokarbon i smelteverksindustrien kan kutte to prosent av Norges klimagassutslipp innen 2030. Det tilsvarer utslipp fra hver femte fossile personbil. I tillegg kan satsing på biokarbon i industrien sikre flere tusen arbeidsplasser. Bellona overleverte en rapport om «Biokarbon som klimaløsning i industri» til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Råvareløftet i Dubai

Lederen av Bellonas bio-program, Joakim Hauge, løftet fram Råvareløftet på Norges dag under verdensutstillingen Expo 2020 (som ble utsatt på grunn av korona) i Dubai.

Mars:

Krig er det som skjer når språket svikter

Miljøstiftelsen Bellona er en internasjonal organisasjon. Vårt formål er å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Vi har jobbet utrettelig i Russland og Ukraina i over tre tiår for å belyse og løse de alvorlige problemene med miljøforurensning, atomsikkerhet og klimaendringer, het det i en uttalelse fra Bellona.

Feiret nytt klimafyrtårn med karbonfangstkake

Karbonfangst-kake. Frederic Hauge serverer kake til byrådsleder Raymond Johansen.

– Det er fantastisk å bli invitert akkurat hit. Bellona har i mange år vært pådriver for at vi skal få realisert karbonfangst- og lagring (CCS) på Klemetsrud, sa byrådsleder Raymond Johansen da han kom på kakefest på Bellonakontoret.

April:

Bellona lanserer The Clean Hull Initiative

Runa Skarbø, teamleder transport og energi. Runa Skarbø, teamleder transport og energi.

Spredning av fremmede arter via skip er en av de største truslene mot havmiljøet globalt. Biologiske arter havner i økosystemer de ikke hører hjemme, og i tillegg fører begrodde skrog til at skip må bruke mer drivstoff, og dermed også slippe ut mer klimagasser, enn om de seiler med rene skrog.  Bellona har tatt initiativ til å samle aktører i den internajsonale skipsfartsnæringen for å samarbeide om å få på plass en global industristandard for proaktiv skrogrens.

FNs klimarapport

Mandag 4. april lanserte FNs klimapanel den tredje delrapporten, som handler om hvordan klimaendringene skal begrenses. Framleggelsen av rapporten ble mange timer forsinket.

–Mange av løsningene er her allerede, de må bare tas i bruk. Det vi trenger er politisk vilje og mot, og betydelige investeringer, sa fagsjef Christian Eriksen i Bellona i en pressemelding.

Lager kurs om plastproblemene i havbruk

Kari Torp Kari Torp Credit: Sissel Forsberg, Bellona

Opptil 29 000 tonn plastavfall genereres i havbruket årlig, mye med ukjent endestasjon. Sammen med Grieg Seafood og NTNU produserer Bellona, med seniorrådgiver Kari Torp i spissen, et nyskapende kursingsprosjekt om løsninger på problemet. Produksjonen av kurset, som er rettet mot hele næringen, er nå godt i gang.

Mai:

Advarer mot elbil-politikken

Bellona-stifter Frederic Hauge og lederne i Zero og Elbilforeningen rettet en kraftig advarsel mot regjeringens planlagte elbilpolitikk. − Regjeringens forslag til ny elbilpolitikk er gambling med en av Norges mest suksessrike klimasatsinger. Nå som vi er i ferd med å lykkes med å elektrifisere alle nye personbiler, vil regjeringen kaste det hele over bord og eksperimentere med en ny strategi, sa de i et felles utspill.

Endelig stenges Sellafield

En 22 år lang kamp mot det britiske atomkraftanlegget Sellafield kunne endelig krones med seier. Sellafield skulle egentlig stenges i 2020 etter 45 års drift, men på grunn av COVID-19-pandemien ble tidsplanen forsinket med to år. Bellona og  Lofoten mot Sellafield ble en viktig stemme for å få stengt anlegget.

Urimelige oljemilliarder

Christian Eriksen i NRKs Dagsnytt 18 Christian Eriksen i NRKs Dagsnytt 18.

NRK har avdekket at mellom 2005 og 2019 har 72 milliarder statlige kroner gått til 64 oljeselskaper som aldri har betalt en krone i skatt til Norge.

– Tallene viser at dette er et skattesystem som er ekstremt gunstig for oljeselskapene. Dette hører ikke hjemme noe sted, sa Bellonas fagsjef Christian Eriksen da han deltok i en debatt om leterefusjonsordningen på Dagsnytt 18 på NRK.

Juni:

Begge båtene fjernes

Det siste av de to rustne offshore-skipene, som har ligget i opplag ved Bru kai i Rennesøy ved Stavanger i en årrekke, skal fjernes innen 1.august. Det er ett år etter at Bellona aksjonerte på bakgrunn av bekymringsmeldinger om skipenes tekniske tilstand.

 Dritt lei

Credit: Sissel Forsberg, Bellona

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at klimagassutslippene øker, reelt sett.

– Jeg er dritt lei av at ingen regjering eller storting tar klimakrisa på alvor. Reduksjonen i utslipp i 2020 var et blaff, knyttet til pandemi og nedstengning. Nå ser vi at utslippene tar seg raskt opp igjen,  sa daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg i en pressemelding.

– Grønt industriløft ikke flyvedyktig

Regjeringen la fram sitt veikart for et grønt industriløft. For Bellona er det vanskelig å se hvordan dagens liste med tiltak skal levere de nødvendige utslippskuttene.

– Regjeringens industriløft er ikke flyvedyktig. Mobilisering av statlig kapital er viktig, men her er det for mye som skal vurderes, utredes og tilrettelegges, og for få konkrete tiltak. Selv om veikartet skal følges opp, ventet vi flere og tydeligere tiltak allerede nå, sa fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

August:

En jubeldag!

jubeldag Bellona-stifter Frederic Hauge og styreleder i Morrow, Liv Monika Stubholt.

–  I dag er det tatt en avgjørende investeringsbeslutning på en fabrikk som Bellona med sitt batteriselskap BEBA har vært med å starte. Dette er en stor dag for meg, sa Bellona-stifter Frederic Hauge på Arendalsuka tirsdag.

Næringsminister Jan Christian Vestre delte nyheten om at staten gjennom Siva går inn med en investering på 67 prosent, denne investeringen sikrer at det første byggetrinnet til batterifabrikken Morrow i Arendal, det som kalles industrieringssenteret, kommer i gang tidligere.

Skal samarbeide om klimatoppmøtet

Miljøstiftelsen Bellona og Sahara Forest Project gikk sammen med Aker Horizons, Utenriksdepartementet og en rekke andre partnere for å etablere en egen arena på FNs klimatoppmøte i Sharm El Sheikh i november. Under Arendalsuka lanserte Bellona, Sahara Forest Project, Aker Horizons og Utenriksdepartementet satsingen for norsk presse om bord på Bellona-båten Kallinika.

Bellonauka i Arendal

Hallsteins pod Kallinika5 Benjamin Strandquist, Hallstin Havåg og Olaf Brastad.

CO2-kutt, elektrifisering, karbonfangst- og lagring, plastspisende larver, grønn mineralutvinning, batterier, FNs klimatoppmøte og ku-rap. Dette er noen av de mange temaene Bellona var med å sette søkelyset på under Arendalsuka.

En viktig avtale

Olav Øye Bellonas seniorrådgiver Olav Øye på Dagsnytt 18.

29.august  ble det kjent at Yara har inngått en avtale om å levere 800 000 tonn CO2 årlig fra et anlegg i Nederland til Northern Lights lager i Nordsjøen.

–  Avtalen mellom Northern Lights og Yara viser hvor viktig det er å gi industrien infrastruktur som gir flere teknologialternativer for å kutte utslipp, understreket Øye i debatt med Yara-sjefen Svein Tore Holsether og  klimaminister Espen Barth Eide på Dagsnytt 18.

September:

Bellona vil elektrifisere sokkelen med flytende gasskraft og CCS

Helt nye løsninger trengs i dagens energidebatt, mener Bellona, som har et forslag til hvordan norsk sokkel kan kutte sine egne utslipp og potensielt levere strøm til fastlandet: Flytende gasskraftverk med karbonfangst og –lagring i kombinasjon med havvind kan kutte store utslipp – uten å trekke kraft fra land.

Atomkraft og Ukraina

Etter en dramatisk ferd inn til atomkraftverket Zaporizjzja i Ukraina, fikk inspektørene til slutt sett på tilstanden der inne.

– Det er så mange ting her som i sum gjør situasjonen alvorlig. Inspektørene fant 175 avvik, det er helt vanvittig, sa Bellona-leder Frederic Hauge til VG om tilstanden til Europas største atomkraftverk

–Situasjonen i Ukraina viser at atomkraftverk har en unik risikoprofil som skiller seg fra alle andre energikilder, sa Oskar Njaa, leder for Russlandsarbeiet ved Bellonas Oslo-kontor, på et møte i regi av Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Det Norske Videnskaps-Akademi denne uken.

Pizza med tang og tare

mari tang Mari Vold Bjordal, marinbiolog og rådgiver havbruk, Bellona.

Pizzabunn laget av tang og tare, krabbekjøtt i stedet for ost og saus fra kråkeboller. Det er ingrediensene i en av pizzaene som Bellonas Mari Vold Bjordal laget i samarbeid med en kokk og representanter fra kompetansesenteret Tingmedtang.

Anledningen er Forskningsdagene 2022.

Bellonaforum

Bellonaforum paneldebatt. F.V. Ivar Valstad, Hydro. Jannicke Bjerkås, Hafslund Oslo Celsio. Shahzad Rana, Microsoft. Eivind Berstad, Bellona. Bellonaforum paneldebatt. F.V. Ivar Valstad, Hydro. Jannicke Bjerkås, Hafslund Oslo Celsio. Shahzad Rana, Microsoft. Eivind Berstad, Bellona.

I september arrangerte vi det første Bellonaforum på flere år, og temaet var CO2-fjerning. 50 deltagere fra næringsliv og offentlig sektor kom for å lære mer om hvordan samfunnet må regulere måling av CO2-fjerning og -kreditt (kvoter) i forbindelse med karbonfangst og -lagring, slik at begrepet klimanøytralt kan få en valid verdi.

Webinar om Elektrifisering av havbruksnæringen

Vi har teknologien som trengs for å kutte nesten alle produksjonsutslipp fra norsk lakseoppdrett, men kuttene lar vente på seg. Hvordan får vi fart på elektrifiseringen av havbruket? Oppdrettsnæringen kan kutte 400 000 tonn CO2 ved å elektrifisere, sa Bellonas Benjamin Strandquist på et webinar om elektrifisering av norsk lakseoppdrett. Webinaret ble arrangert i samarbeid med Nelfo.

Oktober:

– Gjør for lite for klima

Regjeringen Støres statsbudsjett for 2023 gjør altfor lite for klima mener Bellona.

– Nok en gang må vi konstatere at Norges klimapolitikk er fullstendig utilstrekkelig for å nå klimamålet i 2030. I klimaplanen fremkommer det at norske utslipp for 2023, med dagens politikk, vil bryte avtalen Norge har med EU. Det er flaut hvis dette blir fasit, sa fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Pathfinder og Bellona inngår partnerskap

Bellona inngår samarbeid med den globale helseorganisasjonen Pathfinder. Målet med samarbeidet er å påskynde arbeidet med å innføre klimatiltak som fremmer kvinners situasjon i den delen av verden som står overfor de mest krevende konsekvensene av klimaendringene.

November:

Bellona mener Regjeringens kraftskatt-forslag er i strid med Grunnloven

Bellona mener det foreligger store mangler ved Regjeringens forslag i Statsbudsjettet 2023 om økt grunnrenteskatt og innføring av høyprisbidrag for vann og vindkraft.

Bellona mener forslaget vil få store konsekvenser for en sentrale aktører i det grønne skiftet, og dermed for Norges muligheter til å oppnå sine klima- og miljømål. Vi finner det oppsiktsvekkende at Regjeringen, herunder Finansdepartementet, ikke har utredet disse konsekvensene i sitt arbeid med Statsbudsjettet. Bellona er sterkt kritisk til et svært mangelfullt utredningsarbeid og har redegjort for dette i vedlagte notatet.

55 prosent et minstemål!

Tre dager før de årlige klimaforhandlingene gikk av stabelen i Sharm el-Sheik i Egypt, kom regjeringen med et løfte overfor det internasjonale samfunnet: Norge melder nå inn 55 prosent klimakutt.

– Bellona mener 55 prosent klimakutt bør være et minstemål. Vi har lenge savnet virkemidler som sørger for utrulling av moden teknologi, sa Olav Øye, seniorrådgiver klima og industri i Bellona.

Viste fram klimaløsninger på klimatoppmøtet

IMG_3603 Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Bellona-stifter Frederic Hauge, statsminister Jonas Gahr Støre, daglig leder i Sahara Forest Project, Kjetil Stake, administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit og Chief Economist Fridtjof Unander i Aker Horizons spiste Sahara Forest Projects grønnsaker på åpningen av paviljongen på FNs klimatoppmøte.

Statsminister Jonas Gahr Støre ble servert grønnsaker dyrket i ørkenen da han åpnet Bellonas paviljong på FNs klimatoppmøte i Sharm el-Sheikh.

Bellonapaviljongen på COP27

En statsminister. Fire ministre fra 3 ulike land. Toppsjefen i Det internasjonale Energibyrået. Toppsjefen i ClientEarth. Konsernsjefen i Equinor. Fotballspiller Morten Thorsby, EU-representanter, stortingets energi- og miljøkomité og mange internasjonale aktører. Alle bidro på de 36 eventene på Bellona-paviljongen under FNs klimatoppmøte COP27.

Bedre enn fryktet, verre enn håpet

− Bellona mener at det er gledelig at det kom på plass en klimaavtale i Sharm El-Sheikh, men etter en dårlig prosess og utpressing fra enkelte land er det fortsatt mange formuleringer som er dårlige og uklare, sa Bellona-stifter Frederic Hauge etter to hektiske uker på FNs klimatoppmøte COP27.

Flytende gasskraft må hasteutredes

– Gasskraft med karbonfangst og – lagring (CCS) på sokkelen må haste-utredes. Alt annet er tull, sa Bellona-stifter Frederic Hauge da DNV og Norsk Industri presenterte en rapport om norske klimagassutslipp tirsdag. Rapporten konkluderer med at Norge ikke er i rute for å nå våre klimamål for 2030 og 2050.

Debatt om vold i klimakampen

En av høstens store debatter startet på Debatten på NRK 24.november. Klimaaktivist Joachim Skajem, den gang medlem av Stopp oljeletinga, uttalte blant annet at han definitivt ikke kunne utelukke at vold vil skje i klimakampen. «Man kan bli så krativ man vil. Om man vil bruke Molotov cocktail eller fyrstikk er ikke jeg så opptatt av. Poenget er at Equinor holder på med et massedrapsprosjekt som er støttet av staten, og da må det norske folk få lov til å kjempe imot», sa han.

– Jeg er sjokkert. Det å ha sånne holdninger viser hvorfor vi ikke bør ta for lett på det som skjer nå, det å ikke sette en grense ved vold er alvorlig og er helt uakseptabelt og bør bekjempes på det sterkeste, sa Bellona-stifter Frederic Hauge, som hoderystende deltok i debatten.

I ett av mange intervjuer i etterkant av debatten utdypet Hauge til Dagsavisen:

– Det ble sagt at vi må forstå at ungdommen er sinte. Men det er ingen ting som tilsier at man skal være så sint at man tyr til vold i den situasjonen vi står i. Og for å være helt ærlig så syns jeg også det var merkelig å høre MDGs Rasmus Hanssons uttalelser om dette i går. Det er ikke noen gråsoner når vi diskuterer vold. Kun ja eller nei, sa Frederic Hauge til Dagsavisen.

Bellona stenger sine russiske kontorer

I over 30 år har Miljøstiftelsen Bellona vært aktive i Russland. Nå er aktiviteten avviklet og Bellona har etablert et nytt kontor i Vilnius i Litauen. Der skal Bellonas eksperter fortsette sitt arbeid etter å ha forlatt Russland.

Vil redusere laksens klimaavtrykk med norsk fôr

Fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran mottar rapporten til Råvareløftet fra Bellonas Joakim Hauge. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottar rapporten til Råvareløftet fra Bellonas Joakim Hauge. Credit: Bellona

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottok denne uken Råvareløftet, en rapport om hvordan Norge kan etablere en ny norsk fôrnæring. –Arbeidet deres vil bidra til å gjøre en av våre største næringer mer bærekraftig. Det gjør meg optimistisk og glad, sa ministeren fra scenen i Gamle Logen i Oslo.

Gjennom samarbeidsplattformen Råvareløftet har Bellona, Sjømat Norge og ni norske fôrprodusenter utarbeidet rapporten «Hva skal laksen spise?».

– Store utslippskutt på sokkelen er mulig

Petroleumssektoren står for rundt en fjerdedel av norske klimagassutslipp og utslippene kommer i hovedsak fra gassturbiner som forsyner plattformene med energi. – En av de beste måtene å få ned klimagassutslippene er å bygge flere flytende gasskraftverk med CCS for å elektrifisere oljeindustrien, sa Bellonas fagsjef Christian Eriksen på Bellonas frokostmøte om utslippskutt på sokkelen.

Desember:

Norge må godta et oljefritt Arktis

Frederic Hauge tror Støre-regjeringen kan glemme å inngå en grønn industriavtale med EU med mindre Norge gir etter for EUs krav om å få inn et oljefritt Arktis i avtalen.

– Da EU kom med sin Arktis-plan, sa jeg at dette ville bli utfordrende for Norge. Da ble jeg ledd av. Men jeg tror jeg hadde et poeng, jeg, sa Bellona-stifter Frederic Hauge til  Dagens Næringsliv.

Skal samarbeide om miljøvennlig avfallshåndtering av havbruksnøter

7000 tonn oppdrettsnøter kasseres årlig i Norge, men kunnskapen om hvordan disse skal behandles på en miljøvennlig måte er mangelfull.  – Det er ikke slik at alt som er sirkulært, er miljøvennlig. Resirkulering av oppdrettsnøter kan i verste fall bidra til forurensing, sier Martin Sveinssønn Melvær, seniorrådgiver i Bellona.

Sammen med SINTEF, NTNU, ScaleAQ, Nova Sea og Oceanize har Bellona etablert prosjektet «Sirkulær- og miljøeffekter for oppdrettsnøter», som nå har fått tildelt midler fra Handelens Miljøfond.

–En dårlig ide å elektrifisere Melkøya

–Equinor bør heller satse på CCS (karbonfangst og -lagring) på Melkøya. Det er langt bedre å rense Melkøya enn å trekke kabel gjennom et reinbeite-område. Både flytende og landbasert gasskraftverk med CCS bør utredes snarest. Hvis det ikke gjøres, og reinbeitedistriktene velger å gå til rettssak, kan det bli problematisk for regjeringen, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.